1. Základní škola Říčany

1. 3. 2019

Čtení z knihy Neznámí hrdinové

Žáci 1. ZŠ ve spolupráci s Husovou knihovnou si pro vás připravili odpolední posezení s četbou. Čekají vás příjemně strávené chvilky nad knihou, kterou vloni napsali naši deváťáci a 1. ZŠ vydala vlastním nákladem. Těšit se můžete na skutečné příběhy skutečných lidí – našich předků. Příběhy dramatické, úsměvné, tragické i ty se šťastným koncem. Příběhy, které opravdu napsal život. Sami se přesvědčíte, že hrdinou není jen ten, kdo položí život za vlast, ale každý člověk, který prožil život se ctí. Těšíme se na vás ve středu 13. 3. od 16:30 v Husově knihovně na Masarykově náměstí.

 

Němčina trochu jinak

14. ledna navštívil naši třídu německý student Univerzity Karlovy (UK) Lennart Wenning. Připravil si pro nás zajímavou prezentaci o vánočních tradicích u něj doma v Německu. Protože nemluvíme ještě plynule německy, celou prezentací nás prováděl v angličtině. Díky tomu jsme mu skvěle rozuměli a dozvěděli jsme se zajímavé informace o vánočních pokrmech a zvycích v Německu. Lennart dokonce přinesl k ochutnání německé cukroví. Kromě prezentace s obrázky měl také připravená německá slovíčka k tématu Vánoce. Pomocí různých her se nás snažil tato slovíčka naučit a následně i vyladit naši výslovnost. Pak jsme ve skupinkách vyplňovali pracovní listy k procvičení nových slovíček a soutěžili, kdo napíše co nejvíce německých slov k tématu Vánoce. Nakonec jsme společně vyhodnotili práci všech skupin. Velmi jsme si vyučování touto netradiční formou užili. Naučili jsme se díky tomu spoustu německých slovíček, procvičili angličtinu a dozvěděli se něco nového. Jako vzpomínku jsme od Lennarta a UK do třídy dostali nádherný kalendář s obrázky. Děkujeme projektu Europa macht Schule/ Europe meets School a UK, kteří nám tuto výuku umožnili uskutečnit.

S. Fürstová, A. Voborníková, T. Brückner, Š. Jiroušek z 8. C

 

1. ZŠ otevírá ve školním roce 2019/2020 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 29. května 2019 v 8.10 v  budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 24. 5. 2019 do 12.00 hodin do budovy školy.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz). O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat dne 5. 4. 2019 v budově školy v Olivově ulici 1308 době od 9.00 – 17.00 hodin. Týká se dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Podání žádosti k základnímu vzdělávání:

• elektronicky • ve škole v den zápisu

Potřebné dokumenty: • rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

• potvrzení z evidence obyvatelstva o trvalém pobytu dítěte v případě, že dítě má jiné trvalé bydliště než jeho zákonný zástupce

• pas, potvrzení o občanství a povolení k pobytu u cizinců

• vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí, popř. žádost o odklad školní docházky doloženou doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kritéria přijetí:

• děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy

• v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan

  • v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí. Do prvního ročníku bude přijato 63 dětí, a to přednostně ze spádové oblasti školy.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena