Cesta integrace, o.p.s.

30. 12. 2017

PF 2018, Občanská poradna

 

PF 2018

Mnoho úspěchů, radosti, zdraví v  roce 2018 a příběhy se šťastným koncem přeje všem svých klientům, spolupracovníkům a čtenářům kolektiv pracovníků obecně prospěšné společnosti Cesta integrace.

 

V Občanské poradně řešíme i péči o nezletilé děti po rozvodu

Rozvod manželství je životní změnou, která se může negativně dotknout celé rodiny a hlavně dětí. Před rozvodem manželství je vždy potřeba, aby soud rozhodl o péči o nezletilé děti a o výživném. Pokud se v životě rodičů nebo dítěte něco zásadně změní, může se změnit i rozhodnutí soudu. O péči o děti rozhoduje vždy pouze soud. Buď rozhodne sám, nebo schválí dohodu navrhnutou rodiči. Soud rozhoduje především v zájmu dítěte a samozřejmě by měl zjišťovat také zájmy a názory samotných dětí. Dítě v soudním řízení vždy zastupuje OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

 Při rozhodování má čtyři možnosti: 1) o dítě bude pečovat pouze jeden z rodičů, 2) rodiče budou mít dítě ve společné péči, 3) rodiče budou mít dítě ve střídavé péči, 4) soud svěří dítě do péče jiné osoby.

Aby mohlo být dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, měl by být tento rodič způsobilý dítě vychovávat a měl by mít o péči o dítě zájem. Pro společnou nebo střídavou péči o děti by tyto podmínky měli splňovat oba rodiče. Soud může svěřit dítě do společné péče pouze tehdy, když s tím oba rodiče souhlasí. Střídavou péči o děti může určit soud, když uzná za vhodné. Střídavá nebo společná péče o děti nenastupuje automaticky a dokonce ani tehdy, když jí chtějí oba rodiče, nemusí tak soud rozhodnout, nebude-li to v zájmu dítěte. Pokud se na péči o dítě rodiče nedokážou dohodnout, podá jeden z rodičů návrh soudu, aby rozhodl o úpravě péče o dítě podle jeho představy. Soud nechá druhého rodiče, aby se k návrhu vyjádřil, a pak rozhodne. Nemusí rozhodnout podle představy ani jednoho z rodičů, vždy sleduje především zájem dítěte.

 

Střídavá péče o dítě je dnes velmi moderní ale názory odborníků z řad psychologů se liší. Někteří vidí střídavou péči jako dobré řešení, argumentuje se tím, že dítě neztrácí péči ani jednoho z rodičů. Oba rodiče mají za výchovu dítěte plnou zodpovědnost, a že dítě potřebuje výchovu matky i otce, aby mělo ženský i mužský vzor. Jiná část psychologů je spíše proti střídavé péči o dítě. Zde se argumentuje tím, že dítě nemá jedno - tolik potřebné zázemí, trpí častými přesuny, střídáním prostředí, kamarádů atd. Vždy záleží na individualitě dítěte i rodičů a na jejich majetkových a jiných poměrech, zda jsou schopni tuto situaci zvládat. Střídavá péče by vždy měla být nařízena hlavně v zájmu dítěte, tak aby podporovala jeho zdravý vývoj. Rodiče by měli být schopni spolu spolupracovat a v žádném případě neřešit svoje konflikty přes dítě, což se v praxi většinou moc nedaří. O střídavé péči může soud rozhodnout i bez souhlasu rodičů.

 

Při rozhodování o péči o dítě soud bere v úvahu např.: vztah dítěte ke každému z rodičů, vztah dítěte k sourozencům, prarodičům a také k dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Pro soud je důležité i to, kdo z rodičů doposud o dítě pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu a kde jsou lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje dítěte. Soud dokonce může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, třeba do péče babičky, v případě, že rodiče nejsou schopni nebo nemohou plnit své rodičovské povinnosti. Přitom vždy upraví i to, jakým způsobem se bude dítě stýkat s rodičem, kterému do péče svěřeno nebylo, protože i tento má nárok na osobní styk s dítětem.

 

Společná péče rodičů je nejvolnější variantou v péči o dítě. Znamená to, že rodiče nebudou mít přesně dáno, kdy se kdo o dítě bude starat a jak. Vše záleží jen na dohodě a aktuálních potřebách dítěte a rodičů. V tomto případě je ale naprosto nezbytné, aby rodiče byli schopni spolupráce.

Rozvody, vypořádání manželů apod. jsou velmi často řešeny i v praxi Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete navštívit osobně v Říčanech. Více informací včetně otevírací doby naleznete na www.cestaintegrace.cz, popřípadě volejte či piště na: 312315284 či obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Služba je bezplatná.

Kolektiv Cesty integrace, o.p.s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena