Cesta integrace, o.p.s.

30. 11. 2018

Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku

 Cesta integrace se na Říčansku dlouhodobě věnuje poskytování poradenství a prevence v rámci sociálních služeb Občanské poradny v Říčanech a Mnichovicích, v Říčanech provozuje nízkoprahový Klub Cesta pro děti a mládež a v neposlední řadě se věnuje primární prevenci ve školách na Říčansku. Vzhledem k rozmanitostem služeb i působnosti na Říčansku, tím časové náročnosti, a na základě potřeb regionu získala organizace dotaci z IROP v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt „Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku“, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305. Pracovníci organizace budou mobilnější díky zakoupenému automobilu a dojde k rozvoji terénní formy služeb. Dále dovybavíme služby stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí. Více podrobností najdete na webu www.cestaintegrace.cz .     Petra Nyklová, ředitelka

Výuka mladých cyklistů

Podzim je za námi a s ním i první školení mladých cyklistů – žáků 4. tříd ze základních škol z regionu Říčanska. Každá třída absolvovala čtyřhodinový kurz, kdy se děti nejenom učily pravidla bezpečné jízdy na kole (povinná výbava, dopravní značky, křižovatky apod.), ale vše si pak procvičily samotnou jízdou na kole na dětském dopravním hřišti. Podzimní části se zúčastnil rekordní počet 22 škol, 45 tříd a 828 zapojených dětí! Po zimní pauze se těšíme opět na hřišti, tentokrát s opakováním, testem, jízdou a průkazem cyklisty za úspěšné splnění podmínek. Dopravní výuka je hrazena z BESIP, finančně výuku podporuje i město Říčany. Výuka je organizována proškolenými lektory Cesty integrace.

Výtvarná soutěž

Pro všechny kluky a holky do 5. třídy vyhlašujeme výtvarnou soutěž v tématu „Silnice, to není hřiště! Aneb moje pravidla na silnicích.“ Nakresli obrázek v tomto tématu, zapoj celou třídu, kamarády…a do konce března odevzdejte do Centra primárních programů Cesty integrace. Soutěžíme ve třech kategoriích – MŠ, 1. + 2. třída a 3. – 5. třída. Financuje BESIP. Odměny se těší na své majitele.

Markéta Hubínková, vedoucí CPP

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena