Gymnázium Říčany

1. 3. 2019

Den otevřených dveří

Ve středu 30. ledna 2019 se tradičně konal „Den otevřených dveří“. Gymnázium bylo přístupné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům. Návštěvníci se seznámili se studijními programy osmiletého i čtyřletého studia a s prostředím školy.

Někteří současní studenti si ve spolupráci se svými vyučujícími připravili ukázky své práce z většiny vyučovacích předmětů, z různých projektů, demonstrace pokusů i atraktivní soutěžní úkoly. V suterénu školy jste se mohli dozvědět o tělovýchovných akcích a kurzech pořádaných školou a v pravidelných intervalech vidět v činnosti Foucaltovo kyvadlo. V přízemí jste mohli vidět zajímavé chemické pokusy, atraktivní biologické exponáty a ukázky z anatomie, mohli jste si nechat změřit tepovou frekvenci a krevní tlak i podívat se do mikrosvěta. Novinkou byl stánek označený titulem „Zeptejte se studentů“, kde současné septimánky odpovídaly na veškeré dotazy případných zájemců a jejich rodičů.

V prvním mezipatře se naši nejmladší žáci velmi dobře vypořádali s demonstracemi fyzikálních a biologický pokusů. V blízkosti knihovny, v 1. patře, jste se mohli procvičit v mateřském jazyce a seznámit se s chromebooky. Ve 2. patře jste se mohli pobavit u stánku zeměpisu, matematiky, angličtiny, latiny či španělštiny a němčiny.

Vedení školy spolu s organizačním týmem poskytovalo informace o studiu a akcích školy v aule a odpovídalo i na mnohé dotazy.

Potěšil nás zájem o studium na naší škole a věříme, že se všichni návštěvníci dobře bavili a získali všechny potřebné informace.   

 

Výročí úmrtí J. Palacha

V sobotu 17. ledna 2019 uspořádal Městský úřad v Říčanech malý pietní obřad k 50. výročí úmrtí Jana Palacha. Za všechny studenty i za naši školu zde vystoupil s krátkým projevem student oktávy Michael Eisenreich. Jeho příspěvek byl důstojným připomenutím Palachovy památky. Děkujeme.           za

 

Potíže s historií

Ve čtvrtek 12. 2. 2019 měli někteří studenti našeho gymnázia a pedagogové možnost zúčastnit se živého vysílání pořadu ČT 24 Fokus Václava Moravce. Beseda probíhala v krásných prostorách nově zrekonstruované historické budovy  Národního muzea, v Pantheonu. Tématem pořadu byla historie a potíže s ní a zamyšlení nad otázkami: Kdo vlastní minulost, ten vlastní i budoucnost; Jak zacházíme s dějinami naší země? Které historické události nejvíc utrpěly pokřiveným výkladem? A kdo má právo hodnotit historii? Hlavními osobnostmi pořadu byli historik Oldřich Tůma, politoložka Adéla Gjuričová, ředitel Národního muzea Michal Lukeš, publicista Pavel Kosatík, předseda asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský a režisér Jiří Strach.

Velký dík patří zejména Kamile Šimkové Broulové, která celou akci zorganizovala. Našim studentům i pedagogům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další setkání s panem V. Moravcem, neboť přijal pozvání do Říčan. Téma, které je plánováno, by se mělo týkat digitální technologie a mediální výchovy.                                                                                       

Anna Stočesová Martínková,
                                                                  ředitelka školy

 

Úspěchy našich studentů v 1. pololetí školního roku 2018/19

V soutěži Best in English, které se zúčastnilo 21110 studentů z 30 zemí, dosáhla významného úspěchu Bára Šedinová z oktávy, totiž 169. příčky!

Výborných výsledků dosáhli v prvním pololetí školního roku 2018/19 naši žáci také v celostátním kole soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“. Žákyně primy Nela Choutková Kateřina Tomková obsadily 3. místo, sekundánky Mariana SeluckáTereza Svobodová se umístily na 5. místě a 6. místo náleželo opět primánům Patriku FessloviTomáši Kukolovi.

Dobře nás reprezentovalo v krajském kole Ekologické olympiády družstvo maturantek ve složení Jana Janovská, Kristýna PěstováLucie Langerová, které vybojovalo 10. místo. V krajském kole Logické olympiády obsadili kvartáni Viktor Knobloch 6. místo a Pavel Kletečka 10. místo. Viktor Knobloch se zúčastnil i republikového kola, kde obsadil v kategorii B 37. místo. Úspěšní byli naši žáci i v krajském kole v šachu. Družstvo ve složení Julie Vilímová C2, Václav Bartoš V4, Hana Bartošová C1 a Martin Mačok V4 obsadilo 3. místo. 

V okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 se na 3. místě umístil Pavel Kletečka, na 4. - 6. místě Viktor Knobloch a Nikola Škardová, všichni žáci kvarty. Úspěšní byli žáci i v jazykových soutěžích. V okresním kole Olympiády z anglického jazyka obsadili sekundáni Vlastimil Špok 2. místo a  Matěj Palata 5. místo. Z okresního kola olympiády z němčiny přivezli kvartáni Eliška Hrubošová zlatou, Alexander Nardelli stříbrnou a ve vyšší kategorii vybojovala Eva Plešingrová, žákyně sexty, 2. místo. Znalosti mateřského jazyka prokazovala v okresním kole Olympiády z českého jazyka sextánka Magdaléna Jedličková, která skončila na 1. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

Pololetní sportovní klání

Dne 31. 1. družstva tříd vyššího gymnázia odehrála tradiční volejbalový turnaj. Všichni studenti bojovali ze všech sil a k vidění byla spousta napínavých zápasů a skvělých sportovních výkonů. O první místo se utkaly paralelní třídy septima a 3. A. Po vyrovnaném zápase vyhrálo družstvo septimy a připsalo si tím na seznam další úspěch. Na druhém místě se umístila 3. A a na třetím místě družstvo 2. A, které bylo zároveň největším překvapením turnaje. Studenti, kteří se volejbalu nezúčastnili, přišli alespoň fandit svým třídám, a tak v hale panovala úžasná sportovní atmosféra.

Šárka Žvejkalová, septima

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena