Gymnázium Říčany

29. 3. 2019

Rychlý a nezapomenutelný maturitní ples

Náš maturitní ples uběhl, jako by trval jen pár minut. Ani jsme si nestihli uvázat motýlky a domalovat rty, a už nám naše profesorka třídní podávala šerpy. Jen co mí spolužáci odnesli rekvizity z předtančení, tak nás rychle volali na půlnoční překvapení. A chvíli potom, co jsme našim rodinám popřáli dobrou noc, jsme najednou všichni seděli v autobuse směrem do Říčan a následně protancovali celou noc jako o život. Byl to rychlý a krátký večer, alevšichni na něj budeme dlouho vzpomínat.

Sandra Sýkorová, C4

Sekunda ve školce

V rámci společenskovědního projektu nacvičili žáci sekundy pod vedením paní profesorky Remkové divadelní představení Jeníček a Mařenka, ovšem v moderním pojetí. Děti se tatínkovi ztratí v obchoďáku, sladkostmi se krmí v cukrárně, dědu, co je honí, porazí auto, situaci řeší policie a vše dobře dopadne. Taková pohádka potěší malé děti a sekundáni jí neváhali předvést.

První představení pro MŠ U Slunečních hodin proběhlo v aule gymnázia, podruhé se sekundáni vydali do mnichovické školky. Do Mnichovic se vypravili i žáci z projektu přírodovědného a pro malé děti, které se střídaly na přestavení, připravili různé drobné hry. Po skončení programu si naše velké děti ještě hrály s těmi malými na zahradě školky. Kluci si společně zahráli fotbálek, dívky ze sekundy se pečlivě staraly o čilý provoz na houpačkách, prolézačkách a klouzačkách.  Děti si to užily a sekunda sklidila pochvalu od paní ředitelky mnichovické školky.      dd

Uctění významného dne

V pondělí 11. března jsme si s primou připomněli významný den České republiky, Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi II Březince. Výročí připadá na 9. března, neboť tento den došlo pravděpodobně k největší hromadné vraždě spáchané na československých občanech za druhé světové války. Během noci jich bylo zplynováno skoro 4000. Primáni vytvořili obrazová díla připomínající tuto událost a společně jsme si ve škole k uctění památky zazpívali Československou hymnu, kterou dle svědectví spolu s Internacionálou a Hatikvou zpívaly ženy jdoucí na smrt.

Tamara Nováková

Beseda s Václavem Moravcem

Ve čtvrtek 14.3.2019 jsme na našem gymnáziu přivítali známého redaktora, moderátora a vysokoškolského učitele žurnalistiky Václava Moravce. Tématem besedy byla digitální technologie a mediální výchova. Moderátory se stali maturanti Sandra Sýkorová z C4 a Michael Einsenreich z oktávy. Během setkání byly panu Moravcovi kladeny dotazy od žáků nižšího i vyššího gymnázia, např. Jak média formují veřejné mínění; Probíhá v mediálním světě nějaká cenzura, popř. v jaké míře; Jak vznikají zprávy a proč jsou v různých médiích odlišné;  Proč je důležitá mediální výchova, co by mělo být její náplní a od jaké třídy by se měla vyučovat? Na takové otázky a mnoho dalších dokázal Václav Moravec odpovědět v příjemné atmosféře, snažil se odpovědi odůvodnit, rozvést a vysvětlit k pochopení všech. Beseda zaujala snad všechny žáky a všem se líbila. Důkazem toho je i fakt, že se pan Moravec po besedě ve škole ještě asi dvě hodiny zdržel a povídal si se studenty.

Anna Křivánková, C4, dř

Návštěva Anatomického muzea

Koncem února jsme my, studenti maturitních ročníků semináře biologie, navštívili muzeum Anatomického ústavu 1.LF UK. V první části exkurze jsme měli možnost si prohlédnout i osahat preparáty, které medikům slouží ke studiu anatomie člověka, a to hlavně lidské kosti nebo i konzervované lidské orgány. Hlavně pro ty z nás, co chtějí studovat lékařské obory, byla tato část prohlídky velkým přínosem a k prohloubení našich znalostí napomohl i výklad paní průvodkyně. V druhé části prohlídky si na své přišli zájemci především o zoologii. K vidění byly skvosty celého muzea, ke kterým patří např. hatérie novozélandská či ptakopysk podivný, které jsou unikátní i v mezinárodním měřítku. Za zmínku stojí i kompletní exemplář kostry plejtváka malého, který je vedle skeletu velryby z Národního muzea jediným v ČR. V oblasti biologie jsme si rozšířili znalosti, které můžeme uplatnit během blížící se maturity a přijímacích zkoušek. Proto se návštěva Anatomického muzea setkala u všech studentů s pozitivními ohlasy. Děkujeme.

                                                          Petr Švadlenka, C4

Projektový Den Země

Ve středu 24. 4. 2019 se bude v prostorách gymnázia opět konat od 9 do 13 hodin „Den Země“. Zveme žáky ZŠ i malé žáčky MŠ. Abychom předešli zbytečným nesrovnalostem, prosíme Vás, abyste si domluvili svoji návštěvu na konkrétní čas.

Kontakt: rehakova@gyri.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do primy a 1.roč. se uskuteční ve dnech 12. 4. – 17. 4. 2019. Informace i kritéria pro přijímací řízení na gymnázium ve šk. roce 2019/20 naleznete na webu stránkách školy – www.gyri.cz.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena