Jak zlepšit úklid města?

1. 2. 2019

Říčany jsou hezké město, plné zeleně, zajímavé urbanistiky a dostupné okolní přírody. Vadou na kráse je však poměrně značný a trvalý nepořádek na veřejných prostranstvích. Je to škoda, protože takový stav je zaprvé zbytečný a zadruhé platí, že nepořádek plodí další nepořádek. Jako radní města mám v tomto volebním období úklid v kompetenci a začal jsem připravovat opatření pro zlepšení pořádku v Říčanech. V úvodu si dovolím zrekapitulovat největší nedostatky: neuklizené chodníky, neuklizené ulice (především kolem obrubníků), odpadky na exponovaných místech města (Černokostelecká – noční kluby, nádraží, rondel, parky), nepořádek v místech kontejnerů pro separovaný odpad.

Úklid města zajištuje najatá společnost Marius Pedersen, která se stará o blokové čistění ulic samosběrnou technikou v „letním období“ a o úklid sněhu a sjízdnost komunikací v „zimním období“. Dále Marius Pedersen zajišťuje svoz komunálního a biologického odpadu a provozuje sběrná místa pro separovaný odpad. Do úklidu se rovněž zapojuje MÚ, který disponuje pracovníky v technických službách a v údržbě majetku města. V obou výše zmíněných subjektech je žádoucí a možné kvalitu úklidu zlepšit. V současnosti probíhá mapování nedostatků v jednotlivých oblastech úklidu a hledání způsobů pro zlepšení. Ukazuje se jeden zásadní problém v blokovém čistění ulic, který souvisí s přechodem z jednoho období do druhého. Letní sezona končí 31. října, kdy se samosběrná technika přezbrojí na zimní období a tím skončí blokové čistění ulic. To přineslo velký problém v loňském roce, který přetrvává dodnes. V důsledku teplého počasí spadalo listí až v průběhu listopadu a nepořádek podél obrubníků zůstal neuklizený. Bude potřeba znovu se podívat na termíny přechodu mezi sezonami a také zapojit ruční úklid ulic.

Pro zlepšení pořádku v Říčanech plánujeme následující opatření:

l Důraz na úklid stanovišť kolem kontejnerů pro separovaný odpad

l Lepší organizace blokového čistění ulic

l Pravidelný ruční úklid na exponovaných místech města

l Mimořádný úklid na vyžádání

l Zapojení veřejnosti 

l Stavba ohrádek kolem kontejnerů na separovaný odpad

Domnívám se, že zapojení veřejnosti má pro kvalitu úklidu ve městě velký význam. Prvním krokem je odpovědnost občana Říčan za způsob ukládání separovaného odpadu do sběrných kontejnerů. Především kontejnery na papír jsou často zahlceny prázdnými krabicemi a obaly v původním tvaru. Není nic jednoduššího, než krabice a obaly nejprve rozložit a ukládat je do kontejneru ve štosech. Dále není možné, aby občané ke kontejnerům sváželi odpad, který tam vůbec nepatří, jako jsou elektrospotřebiče, lednice, nábytek atd. Pro tento odpad slouží sběrný dvůr. Významnou pomocí od občanů je upozornění na konkrétní nepořádek ve městě. Existuje aplikace „Říčany v mobilu“, kde může každý v záložce „Závady“ vybrat kategorii „Odpadky, kontejnery“, popsat závadu, vyfotografovat místo a odeslat. Požadavek se dostane do interního systému MÚ, který zajistí úklid místa.

Do budoucnosti MÚ plánuje třídění separovaného odpadu v domácnostech. Dosavadní dvě nádoby na komunální a biologický odpad se rozšíří o kontejnery na papír a na plast. Tento způsob třídění umožní postupně snižovat počet veřejných lokalit separovaného sběru, které jsou dnes v Říčanech na 93 místech. Na závěr chci vyzvat obyvatele Říčan k udržování čistoty ve městě tím, že sami nebudou nepořádek vytvářet a že budou k nepořádku všímaví.

Vladimír Polánský

radní města za KM

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena