Knihovna

31. 8. 2018

Knihovna se vrátila do standardního provozu, Databáze ASPI a Anopress, Malování na rynku – středa 12. 9., 9 - 14 hodin

Knihovna se vrátila do standardního provozu

V minulém čísle Kurýru jsme mohli všem oznámit dlouho očekávaný termín otevření knihovny v novém působišti (na Masarykově náměstí 66 – v Teršípově domě). Bylo to 25. 6., po uzávěrce červnového čísla. Více informací tedy můžeme poskytnout až nyní.

Termín se podařilo splnit. V pondělí 25. června již byla knihovna připravena přivítat nové či (převážně) staronové čtenáře. Otevřeno bylo již od 8.30, což je dlouhá léta každodenní začátek naší provozní doby. Slavnostní otevření se pak konalo v 16 hodin za účasti představitelů města, osobností a široké obce přátel knihovny a čtenářů. Starosta Vladimír Kořen zrekapituloval, co vše tomuto otevření předcházelo a co nakonec vyústilo v pořízení objektu pro knihovnu. Z řad spisovatelů přijal naše pozvání Michal Viewegh. Přiznal, že má rád knihovny, i když ty, na rozdíl od knihkupectví, neplatí autorům za jejich knihy. Těšíme se na jeho autorské čtení, které proběhne v našich nových prostorách ve čtvrtek 15. listopadu v 18 hodin. Další zajímavou osobností byla paní Dagmar Suchá, vnučka původních majitelů Teršípova domu, která vzpomínala na dětství a mládí zde prožité. Ke zdařilému slavnostnímu odpoledni přispěli i muzikanti, klavírista Petr Malínek a saxofonista Jiří Burda.

Hned po otevření vzali čtenáři knihovnu útokem, roční půst byl znát. Bylo neustále plno. V prvním týdnu navštívilo nové oddělení celkem 1048 čtenářů, nejvíce ve čtvrtek – 272. Většina z nich zároveň vracela velké množství knih, které měla doma. V některých případech to byly i desítky knih na jednoho uživatele knihovny. Čtenáři nám takto vycházeli vstříc – půjčili si mnoho knih a nechávali si je doma do doby, než jsme získali nové prostory, čímž de facto suplovali náš knižní sklad. Ovšem řádně zajistit veškeré služby pro stovky návštěvníků a zároveň zařazovat tisíce najednou vrácených knih nebylo nijak snadné. Domníváme se však, že se to zvládlo „se ctí“. Největší nápor polevil asi po třech týdnech, ale i poté návštěvnost zůstala překvapivě vysoká, zvláště zvážíme – li prázdninové období a také to, že jsme měli i v létě otevřeno každý všední den. Tento zájem samozřejmě vítáme. Zdá se, že čtenáři vnímají nový provoz pozitivně, i když se někteří zpočátku v budově ne úplně dobře orientovali (o to však může být návštěva knihovny zajímavější). Naše knihovnice jsou připraveny všestranně pomoci jak v orientaci, tak v hledání konkrétního titulu.

Charakter provozu knihovny v nové budově je do značné míry odlišný od minulého působiště, zejména situováním do více poschodí, okolím a mnoha dalšími aspekty. I když jsme se na tuto změnu připravovali, u každého nového fenoménu se většinou až během provozu začne přesněji ukazovat, co ještě přidat či kde ubrat. Uvítáme tedy připomínky a náměty čtenářů.  Mohou se ukázat možnosti různých vylepšení. Příkladem je přání jedné čtenářky, abychom pořídili stojan na kola, čemuž jsme rádi vyhověli.

Po roce tedy znovu začal standardní, stabilní provoz knihovny. V oddělení pro dospělé je otevřeno ve všední dny denně od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 12 hodin. V oddělení pro děti na Komenského náměstí je otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin, v úterý od 12 do 17, ve středu a čtvrtek od 8.30 do 18 a v pátek od 12 do 17 hodin.

 

 

Databáze ASPI a Anopress

Knihovna nabízí návštěvníkům zdarma přístup do oborových databází, které byly pořízeny z grantového programu Ministerstva kultury. Jsou k dispozici na počítačích pro veřejnost v přízemí a v horním patře.

Potřebujete najít zákon, předpis, právní výklad týkající se vaší záležitosti? Chcete se zorientovat v legislativě? Využijte databázi ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací), což je softwarová aplikace, jejímž účelem je zpřístupňovat právní předpisy, soudní rozhodnutí a další právně relevantní dokumenty v elektronické podobě. Obsahuje legislativu ČR (současnou i historickou od roku 1918), legislativu EU, zákony, důvodové zprávy, výklady a komentáře, soudní rozhodnutí, stanoviska, předpisy měst a obcí, odkazy na odbornou literaturu či přímé citace a mnoho dalších, z hlediska práva zajímavých položek.

Anopress je databáze českých médií, kde si uživatel může samostatně vyhledávat v archivu. Je monitorováno období od aktuálního dne až po 1 rok zpět. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00 hodin v den vydání. Sledovány jsou tyto zdroje: český periodický tisk, pořady z českého celostátního televizního zpravodajství a publicistiky, pořady z českého celostátního i regionálního rozhlasového zpravodajství, české internetové servery a vybrané slovenské a anglické internetové servery.

Oborové databáze jsou moderním informačním zdrojem. Využívají nejnovější technologie, na jejich budování spolupracují specialisté daného oboru s techniky a programátory. Vzniká tak ucelené dílo, obsahující obrovské množství informací, uspořádaných v přehledném systému. Tomu odpovídají i ceny databází, pro běžného jednotlivého uživatele je jejich pořízení nerentabilní. Všeobecně bychom se tímto směrem chtěli ubírat i nadále a našim čtenářům zpřístupňovat tyto progresivní informační zdroje v co nejvyšší míře.

 

Malování na rynku – středa 12. 9., 9 - 14 hodin

Jako každý rok, i letos se děti z Říčan a okolí sejdou při zářijovém Malování na rynku, nazývaném také Galerie pod širým nebem. Děti při ní dostanou kreslící potřeby a zobrazují své představy o různých pojmech, objektech, jevech, o všem možném podle tématu, které je zadáno. Záleží jen na nich, z jaké stránky dané téma uchopí. Za odměnu dostanou děti malou sladkost. Každý rok je téma jiné, někdy je voleno z oblasti pohádek, fantazie, jindy je zase velmi konkrétní, z reálného života. Například v minulém roce děti malovaly obrázky Maxipsa Fíka.

Letošní téma bude „100. výročí vzniku Československé republiky“ a děti budou mít za úkol namalovat něco hezkého z naší vlasti. Těšíme se na obrázky naší krásné země. Malování se pořádá na Masarykově náměstí ve středu 12. září od 9 do 14 hodin. Akce se tradičně zúčastňují školy a školky z Říčan a z okolí. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do velkého sálu KC Labuť.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena