LADŮV KRAJ

28. 12. 2018

 

l svazek obcí LADŮV KRAJ l MAP - Místní akční plán

ORP Říčan l MAS Říčansko vyhlašují pro rok 2019 fotografickou soutěž

 

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině Josefa Lady

Fotíte rádi krajinu a přírodu? Posílejte nám po celý rok své fotografie do následujících kategorií:

• Ladovské jaro

• Ladovské léto

• Ladovský podzim

• Ladovská zima

l Můžete soutěžit s jednou až čtyřmi fotografiemi, do každé kategorie však posílejte vždy jen jednu! Maximální počet od jednoho autora jsou tedy čtyři fotografie.

l Vaše snímky prosím zasílejte pouze ve zmenšeném formátu. O fotografie maximální velikosti v kvalitě pro tisk požádáme autory vždy adresně.

l V každé kategorii vyhodnotíme tři nejlepší fotografie, z nichž připravíme kolekci 12 obrázků ze čtyř ročních období. Z té vytvoříme kalendář Ladova kraje a díla vystavíme na veřejné výstavě, samozřejmě s uvedením jmen autorů fotografií.

l Přihlášením fotografie do naší soutěže stvrzujete, že jste autorem fotografie a na dílo se nevztahuje žádné právo třetí strany. Zasláním fotografie v tiskové kvalitě dáváte souhlas k jejímu zveřejnění a následnému publikování zdarma na stránkách www.laduv-kraj.cz, na facebookovém a instagramovém profilu Ladova kraje, a v dalších propagačních materiálech Ladova kraje.

l Fotografie vítězů bude Ladův kraj zveřejňovat se jmény autorů snímků, tudíž zasláním projevujete i souhlas se zveřejněním těchto údajů.

l Oceněním pro vybrané fotografy bude kromě vystavení děl také Ladův kalendář a poukaz na večeři pro dvě osoby do partnerské restaurace v našem regionu.

l Fotografie ve velikosti náhledu posílejte v průběhu roku až do 24. prosince 2019 na adresu: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením kategorie: jaro, léto podzim, zima a s popisem místa, obce či lokality, kde byl snímek pořízen. Nezapomeňte uvést váš kontakt pro případ, že bychom vás chtěli zpětně kontaktovat.

 

Těšíme se na vaše obrázky Ladovských ročních období z našeho kraje!

 

Na příště připravujeme článek o zajímavých místech na trasách stezek Ladova kraje, který může být inspirací i pro vaše focení.

H. Bolcková,

specialistka Ladova kraje

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena