MAP - místní akční plány v oblasti školství

1. 2. 2019

Seminář aktuální novely právních předpisů vzbudil velký zájem vedoucích pedagogických pracovníků z našeho regionu

Koncem roku se v prostorách Multifunkčního domu v Tehovci konal seminář na podporu pedagogických pracovníků z Říčanského regionu zaměřený na aktuality právních předpisů. Seminář se konal pod hlavičkou projektu MAP II v ORP Říčany, který realizuje město Říčany.

Všichni účastníci získali on-line poradenství v této problematice a podpůrné materiály.

Protože je právní podpora škol našeho regionu pro nás důležitá, je jednou z implementačních aktivit projektu. Další setkání s pedagogy v oblasti školně-právní problematiky se budou konat i v tomto roce. Semináře jsou pro učitele z Říčanska zdarma. Sledujte náš FB (MAP v ORP Říčany), kde se o termínech včas dozvíte.

Nejbližší seminář Práce se třídou s Michaelou Veselou, jehož obsahem bude eliminace rizikových projevů chování ve třídě, specifikace prvního a druhého stupně a odstranění chybných postupů, se bude konat dne 7. února od 8:30 v hotelu Floret v Průhonicích. Kapacita je omezena, zájemci z řad pedagogů hlaste se na www.map@ricany.cz

Linda Kůstková, manažerka

a koordinátorka implementačních aktivit

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena