MAS

2. 11. 2018

Střípky z MASky

 

  • Do konce listopadu trvá příjem žádostí do 8. výzvy MAS Říčansko – IROP – Doprava 2018. I nadále s námi můžete konzultovat své projektové záměry. Veškeré informace najdete na www MAS.
  • l U podaných projektů v srpnu do Programu rozvoje venkova pro zemědělské podniky a nezemědělskou činnost, lesnictví a lesní nebo polní cesty je důležité, aby žadatelé předali cenové marketinky a výsledky výběrových řízení na MAS do 2. 11. a MAS následně po kontrole do 9. 11. na SZIF. 
  • l Výzvy PRV a IROP na příští rok začíná MAS plánovat a bude se snažit je vyhlásit co nejdříve. Předtím ale musíme mít procesně upraveny a schváleny nové Interní postupy. Asi nejdůležitějším faktorem pro vyhlašování výzev je změna strategie a finančního plánu. A aby toho nebylo málo, tak musíme mít schválenou ze strany CRR evaluaci MAS k 31. 12. 2018.  Nenudíme se.
  • l Na jednání Valné hromady všech 176 MAS ČR jsme se dozvěděli informace k plánovanému článku 20 Programu rozvoje venkova. Jde o zajímavé dotační možnosti pro obce a spolky. MAS bude moct podpořit veřejná prostranství včetně herních prvků a zeleně, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, vybavení MŠ a ZŠ bez nutnosti navyšovat kapacity, stezky, vybrané kulturní památky. Výše dotace se předpokládá mezi 60-90 %.  Předpokládáme vyhlášení v roce 2020 po schválení všech výše uvedených dokumentů, které je MAS povinna aktualizovat. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj zde nastínil budoucnost možných dotací prostřednictvím CLLD. Bohužel se ukazuje, že peněz bude méně, ale je snaha o zjednodušení administrativních procesů. Uvidíme…
  • l V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS Říčansko v současné době realizujeme pracovní skupiny. Tyto skupiny tvoří především místní poskytovatelé sociálních služeb, účastníci z řad široké veřejnosti a další experti. Pracovní skupiny jsou pro nás zdrojem důležitých informací o možnostech a potřebách našeho regionu tak, abychom mohli vytvořit efektivní a realizovatelný plán rozvoje sociálních služeb dle požadavků místních obyvatel.
  • l  Zájemci o značku Zápraží originální produkt® mohou podávat žádosti do 16. 11. přímo v kanceláři MAS Říčansko. Certifikační komise zasedne v úterý 27. listopadu a posoudí jak zájemce z řad výrobců, tak provozovatele ubytovacích a stravovacích služeb z regionu Říčanska a Dolnobřežanska.

Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, v případě zájmu pište na email: mobiliar@ricansko.eu.

Za MAS Říčansko o.p.s. –  

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena