MAS

28. 12. 2018

Střípky z MASky

 

l Přijaté projekty do ukončených výzev IROP najdete na našich www stránkách http://mas.ricansko.eu/irop/vyzvy-mas-irop-2018/. Všechny projekty prošly ze strany kanceláře MAS kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Výzva 8. MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018 byla na žádost žadatelů prodloužena do 31. 12. 2018 a ke dni uzávěrky byly zaregistrovány dva projekty města Říčany a po jednom projektu města Mnichovice, obce Klokočná, Tehov a Vyžlovka.

l Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládáme 6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií.

l Žadatelé o podporu v PRV do zemědělství, lesnictví a nezemědělského podnikání budou moci žádat na své projekty v únoru 2019. MAS vypíše výzvu na všechny Fiche, které má ve své strategii v celkové zůstatkové alokaci cca 15 mil. Kč. Nevyčerpané prostředky MAS převede změnou programového rámce PRV ve strategii na tzv. článek 20, kterým může podpořit také zajímavé a žádané projekty v území. Přestože ještě ze strany SZIF nejsou známa přesná pravidla, možnosti se již rýsují, např. veřejná prostranství (vč. herních prvků a zeleně), MŠ a ZŠ (bez povinnosti navyšování kapacit), hasičské zbrojnice (bez omezení kategorií), zázemí pro spolky (klubovny i knihovny), prodejny smíšeného zboží (pouze pro obce), vybrané kulturní památky, stezky (pěší, lyžařské, naučné, hippostezky apod.), muzea (pouze pro obce). V tomto směru nás čeká ještě hodně práce, aby i spolky a další neziskovky mohly přes MAS z PRV čerpat dotace. l MAS podala řádně v termínu žádost na změnu strategie, která se týkala změny členské základny a také podstatné změny OP Zaměstnanost, kde MAS změnou zažádala o navýšení alokace na další výzvy, které plánuje v roce 2019 vyhlásit. Zaměření bude stejné a to na sociální služby a prorodinná opatření. Také chceme využít dotaci na koordinátora sociálních služeb na Říčansku od 2020. Uvidíme, jak bude ze strany ministerstva vše rychle zapracováno a schváleno.

Za MAS Říčansko o.p.s.   
Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena