MAS

1. 2. 2019

l Přijaté projekty do ukončených výzev IROP najdete na našich www stránkách http://mas.ricansko.eu/irop/vyzvy-mas-irop-2018/. Ze strany MAS již prošly nebo procházejí kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Na 12. 2. 2019 je naplánováno hodnocení projektů 4. výzvy zaměřené na infrastrukturu školství, 5. výzvy v oblasti sociálního podnikání a 7. výzvy památky UNESCO. Projekty zaměřené na bezpečnost dopravy z 8. výzvy MAS, budou hodnoceny po kontrole formálních náležitostí.

l Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládáme 6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií.

 

l Žadatelé o podporu v PRV do zemědělství, lesnictví a nezemědělského podnikání budou moci žádat na své projekty od 21. 1. do 18. 4. 2019. MAS vyhlašuje výzvu na všechny Fiche, které má ve své strategii v celkové zůstatkové alokaci cca 18,7 mil. Kč.

Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků -2019, výše 3, 05 mil Kč

 

Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2019, výše 3, 55 mil Kč

Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie -2019, výše 1, 662 mil Kč

Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura -2019, výše 5, 5 mil Kč

Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura -2019, výše 4, 911 mil Kč

 

Termín registrace na RO SZIF: 28. 6. 2019

MAS Říčansko o.p.s. Vás srdečně zve na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI k výzvě MAS č. 3 v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova v kanceláři MAS Říčansko, Olivova 224, 251 01  Říčany – jsou dva termíny:

- úterý 5. února 2019 od 9 -12 h pro Fiche 1 a 2

Investice do zemědělských podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,

- úterý 12. února 2019 od 9 -12 h pro Fiche 3, 4 a 5

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických, jejich mobilizace a uvádění na trh, Lesnická infrastruktura a Zemědělská infrastruktura.

Nevyčerpané prostředky MAS převede změnou programového rámce PRV ve strategii na tzv. článek 20, kterým může podpořit také zajímavé a žádané projekty v území.

 

l Před jarem vyhlašujeme nové kolo pro zájemce o značku Zápraží originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat a prodlužovat výrobcům a řemeslníkům z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, v případě zájmu pište na email: mas@ricansko.eu, nebo mobiliar@ricansko.eu.

 

Za MAS Říčansko o.p.s.  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena