MAS

1. 3. 2019

Střípky z MASky

l V úterý 12. 2. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Říčansko nad projekty přijatými do výzev MAS na infrastrukturu školství a vzdělávání, sociálního podnikání a památek UNESCO. Komise neměla lehkou práci, projektů se sešlo hodně a všechny srovnatelné co do kvality a potřebnosti. Výsledky hodnocení najdete na webu MAS.

Jednání Výběrové komise MAS Říčansko 12. 2. 2019

l Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládali jsme 6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií. Ale vzhledem ke kurzovému rozdílu přijde MAS o cca 4,8 mil. Kč alokace. Z tohoto důvodu bude výzva na sociální podnikání ponížena o částku kurzové ztráty.

l Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své projekty podávat do 18. 4. 2019 na všechny níže uvedené Fiche. Celková alokace na výzvu je cca 18,7 mil. Kč.

Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků

Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání

Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie

Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura

Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura

l Společné setkání obcí území MAS Říčansko, Ladova kraje a MAPu proběhlo 14. - 15. února v příjemných prostorách S-centra v Benešově. Jsme rádi, že si udělal čas a setkání zahájil senátor Zdeněk Hraba a nastínil možnosti vzájemné spolupráce s obcemi. Zároveň nabídl osobní účast na jednotlivých zastupitelstvech a společné řešení problémových oblastí. Pro zástupce obcí byly dále připraveny vzdělávací semináře, které zajistil SMO. Tato společná setkání jsou přínosná nejen pro nás organizátory, ale především pro aktivní starosty a zastupitele, kteří se chtějí učit novým věcem a zároveň se s námi potkávat. 

 

l Certifikační komise značky Zápraží originální produkt® zasedne 26. 3. 2019. Výrobce s regionální značkou můžete potkávat na různých akcích v regionu. Jsme rádi, že značka stále vykazuje známky kvality a jedinečnosti šikovných a tvořivých lidí u nás na Říčansku a Dolnobřežansku. 

l Zástupce MASky jste mohli vidět na nedělním masopustu 16. 2., který pořádalo město Říčany s námi a dalšími partnery, kde jsme věnovali nejkrásnějším masopustním maskám drobné odměny. Akce se povedla, počasí přálo a průvod masek budil pozornost kolemjdoucích. Příští rok se opět těšíme na viděnou.

Za MAS Říčansko o.p.s.  

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena