Městská policie Říčany

2. 2. 2018

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

 

4. ledna, 22.10

Při běžné hlídkové činnosti byl hlídkou strážníků, zjištěn dopravní přestupek v souvislosti s provozem motorového osobního vozidla v ulici Smiřických. Řidič vozidla nemá rozsvíceno žádné osvětlení na vozidle. Strážníci řidiče zastavují a provádějí jeho kontrolu. Řidič se chová neobvykle, proto strážníci nabývají podezření, že by mohl být pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu je pozitivní, a to v hodnotě 0,67 promile. Řidič vozidla strážníkům přiznává požití alkoholických nápojů před jízdou. Na místo je tak přivolána hlídka Policie ČR, která řidiči zakazuje další jízdu a přebírá si jej k provedení dalších úkonů a opatření.  

 

6. ledna, 01.05

Nedaleko zábavního podniku v ulici Černokostelecká si hlídka strážníků všímá zaparkovaného vozidla, které z místní znalosti patří osobě, která byla již několikrát řešena pro jízdu pod vlivem alkoholu. Na vozidlo je upozorněn operátor městského kamerového dohlížecího systému, který následně monitoruje osobu zjevně pod vlivem alkoholu, jak nastupuje do tohoto vozidla a odjíždí směrem na Prahu. Tyto skutečnosti operátor předává všem dostupným hlídkám strážníků a Policie ČR. Strážníci se po domluvě přesouvají do místa bydliště osoby řidiče, kde vyčkávají. Hlídky Policie ČR se snaží řidiče a jeho vozidlo po odjezdu lokalizovat. Po necelých deseti minutách čekání řidič přijíždí ke strážníkům do místa svého bydliště. Strážníky je zastaven a vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla a dále k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Již na první pohled je řidič značně pod jeho vlivem. Dechovou zkoušku odmítá a tvrdí, že vozidlo vůbec neřídil. Na argumentaci strážníků, že se v místě nikdo jiný nenachází a ve vozidle sedí sám, se začíná řidič chovat neurvale a dosti nevhodně. Celá událost byla předána k dořešení Policii ČR.

 

12. ledna, 15.27

Městská policie Říčany přijímá telefonické oznámení o nálezu neznámého předmětu při práci s detektorem kovů. Předmět nálezci připomíná starý vojenský materiál - munici. K nálezu došlo v obci Světice, která není v místní působnosti strážníků. Oznamovatel je vytěžen, tak aby co nejpřesněji popsal místo nálezu. Následně strážníkům zaslal fotografii nalezeného vojenského materiálu a svou přesnou polohu. Celá událost byla předána Policii ČR k dořešení.

 

 

13. ledna, 03:08

Operátor městského kamerového dohlížecího systému si všímá v ulici 17. listopadu zaparkovaného vozidla, které stojí celé na chodníku, kde toto není povoleno, a navíc přímo ve vchodu před provozovnou. Do vozidla nastupují dvě osoby, kdy se jedná o řidiče a spolujezdce. Obě osoby jsou již na první pohled pod vlivem alkoholu. Zaparkované vozidlo se zprvu vlivem špatných nekoordinovaných pohybů nedaří řidiči nastartovat. Nakonec se mu toto daří a s vozidlem se rozjíždí směrem ke kruhovému objezdu do ulice Pod Lihovarem. Zjištěné informace jsou operátorem předány autohlídce strážníků, která se nachází nedaleko a s vozidlem se míjí. Strážníci otáčejí své služební vozidlo za řidičem a následně jej zastavují v ulici Říčanská. Při zastavování vozidlo ještě asi půl minuty popojíždí vpřed, až po uvedené době bylo zřejmé, že řidič opravdu zastavil. Strážníci tak mohou bezpečně přistoupit k zastavenému vozidlu. Vyzvali řidiče, aby vypnul motor, zajistil vozidlo proti pohybu a předložil doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Z jednání řidiče bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. Velmi obtížně, zmateně a nekoordinovaně strážníkům předkládal doklady, při zajišťování vozidla proti pohybu toto popojelo o několik decimetrů dozadu a ovládání běžných zařízení ve vozidle činilo řidiči potíže a trvalo mu nepřiměřenou dobu. Strážníci jej proto vyzývají k podrobení se orientační dechové zkoušce, které potvrzuje přítomnost alkoholu v dechu a to ve výši 2.12 promile. Řidič je omezen na osobní svobodě, jelikož je podezřelý ze spáchání trestného činu, a na místo je strážníky přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

 

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena