Městská policie Říčany

30. 6. 2018

Městská policie radí a informuje

 

Červen patřil dětem. Tradiční dětský den na Pacově, Říčanský dětský den, Den bez úrazů ale i jiné sportovní a kulturní akce. Strážníci městské policie nabídli dětem prohlídku služebního vozu, vyzkoušení výzbroje a výstroje včetně neprůstřelných vest, střelbu ze vzduchových pušek ale i jiné aktivity. Děti zájem projevily ve velké míře a náležitě si vše užívaly.

 

Z knihy událostí

21. května, 07.35

V křižovatce ulic 17. listopadu a Štefánikova došlo k dopravní nehodě mezi cyklistou a osobním vozem, cyklista byl zraněn na hlavě, zejména v obličejové části, s poměrně velkým krvácením. V době střetu se v místě nacházel strážník, který zde vykonával dozor nad bezpečností chodců při přecházení vozovky po přechodu pro chodce. Strážník na místě ihned poskytl první pomoc. První pomoc poskytuje i procházející policista v době osobního volna. Vyrozuměna byla zdravotnická záchranná služba a autohlídka městské policie z důvodu usměrňování provozu vozidel v místě nehody. Celá nehoda je předána k dalšímu šetření a dořešení Policii ČR.

 

1. června, 21.00

Při hlídkové činnosti v ulici Haškova pozorují strážníci pohyb mladistvých osob, které se scházejí u nedaleké trafostanice. Místní obyvatelé si stěžují na chování mládeže v této lokalitě a narušování veřejného pořádku, proto strážníci přistupují ke kontrole. Když mladistvé osoby spatří strážníky, dávají se na útěk. Strážníky jsou dostiženy a vyzvány k prokázání totožnosti a k podrobení se orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v organismu. Dechová zkouška následně prokázala u všech přítomnost alkoholu v rozmezí od 0.98 promile do 1.21 promile. Mladistvé osoby strážníci převezli na služebnu městské policie, kde si je převzali zákonní zástupci. Strážníkům se podařilo zjistit i několik souvisejících přestupkových jednání s touto událostí, která byla oznámena příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti projednání patří. Dále byla celá událost oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dětí k provedení dalších opatření.

 

2. června, 01.00

V rámci obchůzkové pěší činnosti provádí hlídka strážníků kontrolu parkoviště nákladních vozidel v ulici Politických vězňů. Hlídku strážníků zaujalo na vedlejším parkovišti pro osobní vozidla jiné vozidlo, které mělo na střeše umístěno víčko nádrže i s klíči. Navíc se u zadních dveří vozidla nacházel plastový barel a jiné příslušenství k přečerpání pohonných hmot. Strážníci provedli prvotní prohlídku místa a vozidla, kde se nikdo nenacházel, a vyčkávají. Zanedlouho přichází k vozidlu muž, který má špinavé oblečení a chová se velmi nervózně na kladené otázky strážníků.

Vzhledem k podezření z nevěrohodnosti uváděných skutečností mužem a důvodného podezření ze spáchání trestného činu je na místo přivolána hlídka Policie ČR. Dalším šetřením v místě jsou zjištěna u dvou zaparkovaných nákladních vozidel nezajištěná víčka od palivových nádrží, kdy na zemi pod nádržemi je vždy velká skvrna od zbytků paliva. Policie ČR následně provádí prohlídku vozidla, o kterém muž tvrdí, že jej řídil kamarád, kterému jej někdo půjčil. Při otevření dveří zavazadlového prostoru vozidla se muž ke krádeži paliva z nákladních vozidel přiznává. Je omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR k provedení dalších úkonů.

 

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena