Městská policie Říčany

31. 8. 2018

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

17. června, 04.45

Při hlídkové činnosti strážníci pozorují chování a úmyslné jednání muže, který narušuje veřejný pořádek v ulici Černokostelecká, kdy muž poškozuje dopravní značení a povrch chodníku. Celé jeho chování je zaznamenáno městským kamerovým dohlížecím systémem a kamerou, která je umístěna ve služebním vozidle strážníků. Při řešení události muž strážníkům přesvědčivě tvrdí, že dopravní značka již byla poškozena před jeho jednáním. Své chování a úmyslné jednání bagatelizuje, nevhodnými narážkami a posměšky připomínkuje práci strážníků. Po upozornění, že v místě události je umístěn kamerový bod městského kamerového dohlížecího systému, který celý průběh jeho jednání zaznamenal, se odmítl k přestupku a svému jednání dále vyjadřovat. Přestupkové jednání muže je strážníky oznámeno k vyřízení příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti projednání patří.

 

26. června, 19.34

Městské policii je nahlášeno napadení ženy mužem v lokalitě vlakové zastávky Říčany. Strážníkům se v místě nedaří najít agresora ani napadenou ženu, proto se dotazují přítomných osob na vlakové zastávce. Před restauračním zařízení nedaleko kolejiště se nacházejí dva muži a žena. Při jejich vytěžování se jeden z mužů chová hlučně a nevhodně. Strážníci jej na vhodnost jeho chování upozorňují. Žena se snaží muže uklidnit a sděluje, že na místo již jede vozidlo taxi, které všechny odveze. Z neznámého důvodu a příčin se muž najednou rozebíhá k zábradlí, jež odděluje prostor pro cestující a kolejiště. Po překonání zábradlí dopadá tvrdě na zem a to přímo na obličej, zvedá se a běží kolejištěm pryč. Strážníci běží za mužem, jelikož není znám důvod jeho útěku. Po jeho dostižení dochází přímo v kolejišti k použití donucovacích prostředků a muž je znehybněn a spoután. Následně jej strážníci vyvádějí z kolejiště zpět do bezpečného místa. Muž klade aktivní odpor, pokouší se o útěk, a to do takové míry, že jej strážníci musejí připoutat k zábradlí. Strážníci ošetřují zranění muže a na místo je přítomnou ženou přivolána i zdravotnická záchranná služba. Na místo se následně dostavuje k součinnosti i hlídka Policie ČR. Muž je stále agresivní, a to i na záchranáře, stěžuje si, že jej vše bolí a nemůže dýchat. Nespolupracuje a odmítá ošetření. Událost na místě byla dořešena přítomnou hlídkou Policie ČR, která mužovo nevysvětlitelné chování kvalifikovala jako za porušení zákona o drahách, kdy bez povolení vstoupil do kolejiště, za což mu byla uložena na místě pokuta. Po uklidnění a sejmutí pout se muž okamžitě dává opětovně na útěk kolejištěm, kdy těsně před dostižení strážníkem a policistou zakopává, padá na zem, lehá si na břicho a sám od sebe dává ruce za záda. Následně přijíždí vozidlo taxi, do kterého oba muži i žena nasedají a odjíždějí. Chování muže tak zůstalo neobjasněno. 

 

22. července, 00.33

Při kontrolní činnosti na Strašíně v ulici U Hájovny si strážníci všímají odstaveného vozidla na lesní cestě. Ve vozidle svítí stropní světlo a je vidět pohyb osob. Strážníci vozidlo a jeho tříčlennou posádku kontrolují. Muž na sedadle řidiče sděluje, že není řidičem, vozidlo právě v tuto chvíli prodal a řidič odešel neznámo kam. Dále tento muž uvádí, že vozidlo má blíže nespecifikovanou poruchu a čeká se na odtah. Chování posádky bylo již od prvotního kontaktu nejisté a tvrzení nevěrohodná, zejména po zjištění, že se ve vozidle nachází osoba již v minulosti vícekrát trestána pro majetkovou trestnou činnost. Hlídka místo opouští a kontroluje přilehlé ulice a nemovitosti na Strašíně, jelikož vše nasvědčuje tomu, že se jedná o možné pachatele majetkové trestné činnosti. Do místa je přivolána druhá hlídka strážníků a posádka vozidla tak nezůstává bez dozoru. Porouchané vozidlo se po nějaké době rozjíždí do ulice Vojkovská. Strážníci vozidlo sledují a následně jej zastavují. Řidič je vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Strážníkům sděluje, že nemá žádné doklady ke kontrole. Na místo je přivolána i hlídka Policie ČR z důvodu důkladné kontroly celé posádky vozidla a kontroly vnitřních prostor vozidla z hlediska pátrání po předmětech pocházejících z trestné činnosti. Výsledkem je zjištění, že osoba řidiče má platný zákaz řízení motorových vozidel do roku 2020 a po ženě cestující na zadních sedadlech je vyhlášeno pátrání policií od dubna letošního roku. Všechny osoby ve vozidle byly již v minulosti trestány pro majetkovou trestnou nebo přestupkovou činnost. Celou událost si k dalším úkonům a opatřením na místě přebrala hlídka Policie ČR k dořešení.

 

28. července, 23.33

Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření oznámení od občana o poškozování dopravního značení v ulici Černokostelecká neznámým pachatelem. Operátor kamerového dohlížecího systému zjišťuje, že došlo k poškození směrové desky, osazené v horní části oranžovými výstražnými světly, kdy toto světlo bylo kopem uraženo mladším mužem. Popis muže operátor předává všem dostupným hlídkám. V 04:10 hodin při kontrolní činnosti si strážníci všímají skupinky osob v ulici Černokostelecká, kdy od této skupinky se oddělil mladší muž odpovídající popisu a začal násilím vylamovat dopravní značku. Při řešení události se mladý muž omlouvá a přiznává i poškození směrové desky. Na místo byla strážníky přivolána hlídka Policie ČR, které byl mladý muž předán k provedení dalších úkonů a opatření.

 

8. srpna, 21.58

Při kontrolní hlídkové činnosti míjí při nájezdu na ulici Černokostelecká služební vozidlo strážníků řidič ve vozidle, které je evidentně po nehodě. Vozidlo je strážníky zastaveno a je zjištěno, že má promáčknuté dveře, ulomená zpětná zrcátka, píchlou pneumatiku a vyčnívající kus blatníku. Řidič je vyzván k vystoupení z vozidla, kdy vozidlo musí opustit dveřmi spolujezdce, jelikož dveře řidiče jsou vlivem poškození zablokované. Ihned je zřejmé, že řidič je pod vlivem alkoholu. Koordinace pohybů je značně nejistá a komunikace složitá i při pokládání jednoduchých otázek. Řidič strážníkům tvrdí, že žádný alkoholický nápoj před jízdou nepožil, avšak provedená orientační dechová zkouška s výsledkem 3,08 promile alkoholu v dechu svědčí o něčem jiném. Řidič je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, je omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření. Jelikož bylo vozidlo zjevně po dopravní nehodě, strážníci se pokouší zmapovat jízdu řidiče vozidla a nalézt místo nehody. Při tomto šetření je nalezeno poškozené odstavené vozidlo nedaleko místa zastavení řidiče strážníky. Tyto zjištěné skutečnosti strážníci předávají Policii ČR, tak aby mohla být zadokumentována i dopravní nehoda řidiče vozidla.

Jindřich Joch,

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena