Městská policie Říčany

28. 9. 2018

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

19. srpna, 21.56

Hlídka strážníků městské policie je požádána o součinnost pro Policii ČR, a to při prověření oznámení na tísňovou linku, kdy neznámý muž nebezpečně vyhrožuje ženě a dítěti v ulici Edvarda Beneše. Po příjezdu na místo strážníci nacházejí poškozenou ženu i s dítětem, kdy žena uvádí popis pachatele. Při vytěžování ženy se pachatel zničehonic objevuje nedaleko a při zahlédnutí hlídky strážníků se dává na útěk. Strážníci muže pronásledují za pomoci služebního vozidla do ulice Milady Horákové, kde pachatel přeskakuje oplocení pozemku a utíká dál přes zahrady přiléhajících pozemků. Na zákonné výzvy strážníků k zastavení se pachatel nereaguje. Na jednom z pozemků se před strážníky schovává za stromem a sahá pro neznámý předmět, uložený v tašce přes rameno, kterou má u sebe. Výzev k zanechání jednání a uposlechnutí výzev a pokynů strážníků pachatel nedbá a to ani pod hrozbou použití donucovacích prostředků. Svého jednání zanechává, až když jsou strážníci nuceni použít hrozbu namířenou služební zbraní. Posléze pachatel odhazuje tašku na zem a vzdává se. Strážníci jej za použití pout omezují na osobní svobodě. Následně se na místo dostavila hlídka Policie ČR, která si pachatele a celou událost převzala k dořešení. Bylo zjištěno, že pachatelem je cizinec, který byl vyhoštěn z České republiky.

24. srpna, 12.31

Strážníci řeší oznámení o zanedbávání péče o nezletilé dítě předškolního věku. Otec dítěte upřednostňuje zábavu a konzumaci alkoholických nápojů před výchovou dítěte, se kterým má pobývat v léčebném zařízení na území města Říčany. Svědci uvádějí, že otec ponechává dítě bez dozoru, kdy nikdo, ani dítě, neví, kde je. Otec měl být opakovaně pod vlivem alkoholu. Na základě shromážděných informací bylo matkou dítěte přistoupeno k výměně zákonného zástupce, který bude s dítětem po dobu umístění v léčebném zařízení. Ve věci byl strážníky kontaktován i Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterému byla událost předána k provedení dalšího šetření a k provedení případných opatření.

 

1. září, 20.15

Strážníci vykonávají dozor nad veřejným pořádkem v rámci kulturně společenské akce v lokalitě ulice U Světic. Zde jsou kontaktováni hendikepovanou ženou s malým dítětem. Žena se neúspěšně snažila najít východ z areálu kulturně společenské akce, následně cestu na vlakovou zastávku a byla značně vystresovaná až hysterická. Strážníci nabízejí pomoc při řešení situace a ženu uklidňují. Po uklidnění situace ale zjišťují, že žena je do značné míry pod vlivem alkoholu. Celá situace je citlivě řešena s ohledem na malé dítě, kdy toto je od matky odděleno a věnuje se mu přítomná strážnice. Strážníci u ženy provádějí orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která je pozitivní a s výsledkem 1,75 promile. Na místo je přivolána k součinnosti hlídka Policie ČR, která zajišťuje převoz ženy i s dítětem mimo katastrální působnost městské policie, k osobě, která se o ženu a dítě postará. Celá událost byla oznámena strážníky Odboru sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, k provedení dalšího šetření.

Jindřich Joch,

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena