Městská policie Říčany

2. 11. 2018

Městská policie radí a informuje

 

Záchranářský zdravotní batoh pro městskou policii

Strážníci městské policie nově převzali do užívání záchranářský zdravotní batoh s vybavením pro poskytnutí první pomoci. Nejedná se o malou lékárničku, ale o profesionální vybavení pro efektivnější poskytnutí první pomoci. Batoh je vybaven řadou pomůcek od nastavitelné dlahy na zlomeniny až po fixaci krční páteře, a to i pro dětskou velikost a jiné další podobné pomůcky. Řada pomůcek je převzata z armádních zkušeností - účinné pomoci, kterou může zvládnout i proškolený laik. Strážníci tak před zařazením batohu do výkonu služby prošli řádným školením od Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, která se významně podílela svou zkušeností z praxe na tvorbě obsahu záchranářského zdravotního batohu pro potřeby městské policie. Vzhledem k tomu, že strážníci jsou mnohdy první na místě události, bude tak jejich první pomoc účinnější. Jak každý víme, v mnoha případech rozhodují pouhé vteřiny, nyní tedy již k zavedenému používaní automatického externího defibrilátoru využijí strážníci i zkušenosti z nového proškolení v rámci používání záchranářského zdravotního batohu.

Z knihy událostí

16. září, 22.43

Strážníci přijímají telefonické oznámení o osobách, které sprejují na fasády domů v ulici 17. listopadu. Pozorný oznamovatel uvádí směr pohybu osob a jejich popis. Strážníci žádají o součinnost při pátrání po osobách také Policii ČR. Osoby jsou spatřeny hlídkou strážníků v podchodu vlakové zastávky u příchodu k nástupištím a daří se je dostihnout v ulici Kamenická, kde strážníci provádějí jejich ztotožnění. Na místo se dostavuje i hlídka Policie ČR. Následně je zjištěno, že jedna osoba má v batohu dva spreje a další osoba na rukou černé šmouhy od barvy. Oznamovatel strážníkům potvrzuje správnost zadržených osob a sděluje místo, kde ke sprejování došlo a jaké nemovitosti byly poškozeny. Osoby jsou omezeny na osobní svobodě a následně převezeny na Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

 

18. září, 13.45

Ostraha obchodního řetězce v ulici Barákova oznamuje městské policii osobu podezřelou z drobné krádeže zboží. Strážníci na místě zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě a došlo k odcizení zboží v celkové hodnotě dvacet pět korun. Osoba se ke krádeži zboží přiznává. Na výzvu strážníků však prokázat svou totožnost nemůže, jelikož u sebe nemá žádný doklad. Chování osoby je i nadále podezřelé, jelikož je velmi nervózní a ke svému tělu tiskne batoh, který má při sobě. Strážníci se dotazují, zda se v batohu nachází další odcizené zboží. Osoba uvádí, že nikoliv, ale že je uživatelem drog a strážníkům ukazuje obsah batohu, na důkaz toho, že se v něm žádné další odcizené zboží nenachází. V batohu se nachází potřeby k užívání drog, kdy následně jsou strážníky zjištěny i potřeby k jejich prodeji jako digitální váha, mobilní telefony, finanční hotovost a drogy samotné. Strážníkům se podařilo zajistit nezjištěné množství sušiny v igelitovém sáčku včetně semen, pravděpodobně rostliny Cannabis, jedenáct sáčků s příčným zipem, jejichž obsahem byla neznámá krystalická látka. Strážníci kontaktují Policii ČR a sdělují zjištěné informace. Následně je muž strážníky předveden na Policii ČR, kde je zjištěna jeho totožnost a dořešena drobná krádež zboží uložením pokuty v příkazním řízení, poté je muž předán Policii ČR k provedení dalších opatření a úkonům z hlediska drogové problematiky.

 

22. září, 12.27

V rámci kulturně společenské akce strážníci dohlížejí na veřejný pořádek a usměrňují provoz projíždějících vozidel v rámci provedených dopravních opatření. V křižovatce ulic Jiráskova a Sokolská je zjištěn dopravní přestupek řidiče motorového vozidla. Řidič porušil dopravní značení zakazující vjezd do jednosměrné ulice. Strážník přítomný v ulici dává řidiči pokyn k zastavení. Ten zastavuje v dostatečně velké vzdálenosti od strážníka a pravděpodobně, aby se vyhnul řešení svého dopravního přestupku, couvá z ulice před strážníkem pryč. Při tomto manévru řidič bourá zadní částí svého vozidla do jiného zaparkovaného vozidla v ulici. Po nehodě se stále pokouší místo opustit. Strážník řidiči zastupuje cestu a vyzývá jej k zastavení a předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. O dopravní nehodě a přestupkovém jednání řidiče je vyrozuměna Policie ČR k dalšímu řešení. V průběhu čekání na hlídku Policie ČR strážník zjišťuje, že řidič je pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Jelikož v místě nedisponuje přístrojem k provedení orientační dechové zkoušky, provádí ji až přítomná hlídka Policie ČR, a to s pozitivním výsledkem v hodnotě 1,73 promile. Řidič je tak důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a je omezen na osobní svobodě. Ve věci dále šetří Policie ČR.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena