MŠ Bambinárium

2. 11. 2018

Jsme soukromá anglicko-česká mateřská škola v Říčanech. V minulém článku jsme vás seznámili s programem „Výlety podle abecedy”, dnes si můžete přečíst o našem systému seznamování dětí s anglickým jazykem. Angličtina je v programu školky osm hodin denně od 8:00 do 16:00 hodin. Vede ji naše sympatická rodilá mluvčí Erinn, jejíž metoda výuky je velmi pozoruhodná. Prosím, seznamte se:

 

I use a variety of teaching methods such as...the natural method which focuses on oral skill and it is taught via repetitive drilling. Writing words on the board with pictures representing the word. Pointing to the words and pictures and repeating. Suggestopedia relies a lot on the atmosphere and the physical surroundings of the class. It’s essential that all learners feel equally comfortable and confident. There’s a lot of art and music involved. Total Physical Response, is an approach that follows the idea of ‘learning by doing’. Beginners will learn English through a series of repetitive actions such as „Stand up”, „Open your book”, „Close the door”, and „Walk to the window and open it.” With TPR, the most important skill is aural comprehension and everything else will follow naturally later.

 

Používám různé metody výuky. Jednou z nich je přirozená metoda, která se zaměřuje na ústní dovednosti a neustálé opakování, při kterém jsou slovíčka propojená s obrázky a zůstávají ve třídě na tabuli. Důležité u toho je „suggestopedie”, která spoléhá na atmosféru a fyzické prostředí třídy. Je nezbytné, aby se všechny děti cítily stejně spokojeně a sebevědomě. Výuka je doplněna o umění a hudbu. Total Physical Response je přístup, který následuje myšlenku „učení děláním“. Konkrétně to znamená, že začátečníci se učí anglicky prostřednictvím řady opakujících se akcí jako např.: „postavte se“, „otevřete svou knihu“, „zavřete dveře“, „projděte se k oknu a otevřete ho.“ S TPR je nejdůležitější dovedností sluchové porozumění a vše ostatní bude následovat přirozeně později.

 

Neméně důležité je také to, že lektorka Erinn je člověk, který má úžasnou fantazii, životní sílu, energii a dále, a to především, velkou lásku k dětem. Naše děti ji milují.  A jak víme, pokud děti někoho milují, důvěřují mu, baví se s ním a cítí se šťastné, snadno vstřebávají nové informace. A o to nám jde.

Bambinárium

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena