O Sokole v Říčanech

27. 10. 2017

Část 10.

 

V roce 2012 vydala Tělocvičná jednota Sokol  Říčany a Radošovice ve spolupráci s Muzeem Říčany publikaci „Po stopách Sokola – Dlouhá cesta se zastavením v Říčanech“. Publikaci, která byla vydána ke 150. výročí založení Sokola v naší vlasti, zpracovala paní Jaroslava Tůmová. V Kurýru jsou uvedeny na sebe navazující části z této publikace týkající se Sokola v našem městě, které vybral Vladimír Valenta. V minulém čísle Kurýru 9/2017 byl popsán život jednoty v současnosti.

Hojně byly malými sokolíky navštěvovány dětské karnevaly a mikulášské besídky, dlouhá léta pořádány letní dětské tábory a oddílová sportovní soustředění. Obnovila se tradice výletů a setkávání sokolů 28. října
u pomníku A. Švehly a památníku padlým v Radošovicích. Spolek se účastnil a účastní akcí pořádaných městem Říčany. Členové jednoty opakovaně navštěvují městečko Oetz s divokou horskou říčkou Acha v Tyrolských Alpách v Rakousku, místa tragického skonu M. Tyrše. Zde se setkávají s dalšími jednotami z domova i ze zahraničí a zúčastňují se sportovních klání ve volejbale a běhu.

Ale zpět k začátkům. V roce 1992 se započalo s tréninky lehké atletiky, v roce 1993 s nácvikem na
XII. všesokolský slet pod vedením sester Pangrácové, Mondscheinové, Kubešové a Scharffové. V tomto roce po rozpadu Československa dostává SOKOL opět název Česká obec sokolská. Oddíl tenisu uspořádal již desátý, jubilejní turnaj smíšených dvojic Šlehačkový pohár. V roce 1993 také proběhly řádné volby a do výboru byli nově zvoleni Jan Zima náčelníkem, předseda oddílu tenisu Stanislav Tůma hospodářem a Jarmila Voráčková členkou výboru. V roce 1994 se konala první slavnostní Akademie ve Sportovní hale. Podnik Lesy České republiky předal Sokolu lesní pozemky v Radošovicích. Rok 1994 byl zakončen zejména pro radošovické sokoly smutně: zemřela sestra Marie Kafková, náčelnice v letech 1933 až 1947.

V roce 1995 byl do výboru zvolen Milan Holinka místostarostou, vzdělavatelem Jan Crhonek, Jarmila Voráčková náčelnicí, Petr Smolík sportovním referentem. Členkami výboru se staly Alena Kubešová jako matrikářka a Jana Scharffová. Revizní komise: Otakar Karafiát, Vladimír Černohorský a Emilie Valentová.      Otakar Karafiát a Mirko Veselý ustanoveni správci majetku. Uspořádány první Šibřinky, taneční maškarní zábava, a první dětský karneval na ledě pod vedením Emilie Valentové. Taneční kroužek s náčelnicí
J. Voráčkovou nacvičil šibřinkové předtančení, přičemž se předtančení konají dodnes. Do jednoty vstoupilo celé družstvo volejbalistek s vedoucím Petrem Voseckým, které hrálo mistrovské soutěže v II. národní lize. Během tří let ale ukončilo činnost. V roce 1996 vznikl oddíl karate, jeho činnost trvala necelý rok. Naopak úspěšně si vedlo družstvo dorostenek s trenérkou Dagmar Dandovou. Vyšlo první číslo oběžníku Přímo hleď. Cvičení všestrannosti se jako cvičitelky věnovaly také Ludmila a Věra Brožovy, Štěpánka Vojtová a Lucie Sochůrková. Do výboru kooptována v roce 1998 Šárka Hájková st. jako sportovní referentka. Dagmar Dandová doplnila výbor jako jeho členka. Kontrolní komise byla zastoupena Emilií Valentovou, Zdeňkou Zvěřinovou a Hanou Olivovou. V následujícím roce byla kooptována do výboru Jaroslava Tůmová do funkce vzdělavatelky jednoty.

Jak známo, vrcholem dění v Sokole jsou všesokolské slety. Také říčanské ženy a žactvo se zúčastnili 
XII. sletu v roce 1994, na dalších sletech a to XIII. sletu v roce 2000, následujícím  XIV. sletu v roce 2006
i letošním XV. sletu v roce 2012 byla opět účast žen, starších žákyň, předškolních dětí, rodičů s dětmi
a seniorů. Samozřejmě účast našich byla i ve sletových průvodech Prahou. Jednota žije též obnovenou tradicí sletových štafet, přes naše město vždy procházela jedna z jejích větví. Naši cvičenci také často vystupovali v rámci župních sletů, a to jak župy J. Podlipného a župy Barákovy, tak na cvičištích a stadionech ve městech mnoha dalších žup, například v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Voticích atd. Pro zúčastněné jsou to ty nejhezčí vzpomínky na sokolskou soudržnost a přátelství.

Po vsuvce o sokolských sletech opět k roku 1999. Sokolu se vrátila po dlouhých soudních jednáních radošovická sokolovna. Nastaly nutné práce s opravami. Od tohoto roku se po dlouhých 9 let zúčastňovalo družstvo složené z dětí všestrannosti a sportovních oddílů soutěží v charitativní akci Děti dětem k Vánocům, kde byl ke každému družstvu přičleněn vozíčkář. Naše děti vždy získaly první místo. Ve sletovém roce 2000 kromě hojné účasti na XIII. všesokolském sletu se probojovali naši starší žáci Lukáš Čovban, Lukáš Průcha
a Miroslav Kadoch do republikové soutěže Závodů zálesácké zdatnosti. Žák Jan Snížek získal na přeboru žup J. Podlipného a Scheinerovy ve velké konkurenci první místo ve šplhu a v plavání. Družstvo přivezlo ještě dalších 13 medailí! Sestry Božena Jandlová a Jarmila Čadilová obdržely župní medaili za věrnost Sokolu. Rok 2001 byl ve znamení rekonstrukcí: vybudovány sprchy v sokolovně, poprvé od vzniku byly zcela předělány původní antukové kurty pro oddíl tenisu, uvažuje se o výstavbě tenisové klubovny. Vznikl oddíl florbalu vedený Pavlem Vojáčkem. Jednota uspořádala pod vedením vzdělavatelky župní pěší výlet s hojnou účastí na trase Strančice – Mirošovice – Hrusice + památník Josefa Lady – Mnichovice. Zemřela Slávka Maláková, seniorkami velmi oblíbená cvičitelka.

V. V.

 

Mladší žákyně před vystoupením na Strahově v roce 1994

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena