Okrašlovací spolek

28. 9. 2018

 

Koncem 19. století dochází k rozšiřování měst a výstavbě obytných a průmyslových čtvrtí. Vznikají veřejné parky a aleje. Nově zrozená občanská společnost zakládá okrašlovací spolky, které zachraňují a pečují o památky a městskou přírodu. První český okrašlovací spolek vznikl v roce 1861 v Kutné Hoře. V roce 1904 bylo v Čechách již 237 těchto spolků. V roce 1905 Svaz vydával i svůj vlastní časopis.

Okrašlovací spolek v Říčanech byl založen v roce 1902, jedním ze zakladatelů byl i František J. Thomayer, významný český zahradní architekt. Předsedou spolku byl MUDr. Jan Hrdlička. Spolek měl zpočátku cca 13 členů, za Protektorátu dokonce 240 členů. Členové spolku byli velmi aktivní a jejich působení rozmanité: vysazování dřevin (vysazovaly se z důvodu estetického a hospodářského, jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a hmyz, zdrojem kyslíku a bariérou proti prachu a hluku, v parcích poskytují stín. V letech 1918 – 1924 OS vysadil až 3150 kusů dřevin!), rozmisťování laviček, spravování cest a čištění chodníků, rozmisťování orientačních tabulí a tisk pohlednic, péče o městskou zeleň (spolek pečoval i o park kolem kostela, svým postojem se zasloužil o zachování knížecích lesů, kterým hrozila parcelace na výstavbu), péče o ovocné sady, produkce sazenic (spolek najímal hlídače sadů před zloději ovoce. Prodával trávu ze sadů, vrbové proutí, sazenice a ovoce, prováděl postřiky stromů), soupis letních hostů, přednášky.

K výročí vzniku ČR vysadil v roce 1919 dvě lípy u kostela jako „Stromy svobody“. V roce 1938 byla OS v Radošovicích schválena koncese hostinská a výčepnická, obec Strašín v roce 1939 pronajímá spolku tzv. stará koupadla a přírodní divadlo. Členství v Okrašlovacích spolcích bylo prestižní záležitostí. Jeho členy spojoval společný zájem o tvorbu příjemného prostředí v městech, kde žili a neváhali věnovat svůj čas a přiložit ruce k dílu pro radost svých spoluobčanů. V současné době má OS v Říčanech cca 10 členů. Je financován členskými příspěvky, příležitostnými dary a granty Města. Stejně jako v letech předešlých jeho členové vysazují stromy a keře, instalují a pečují o lavičky, hubí invazivní plevele, likvidují černé skládky, čistí studánky, pečují o květinovou výzdobu. Opět to činí svýma rukama a ve svém volném čase pro radost svou a svých spoluobčanů. To jedině se za více jak sto let nezměnilo…

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena