Plnění rozpočtu města

29. 3. 2019

 

  Schválený rozpočetv Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost  k 28.2.2019 v Kč % plnění k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 282 296 000,00 288 296 000,00 42 992 336,13 14,91
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 111 714 881,00 20 014 621,98 17,92
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 7 260 150,00 364 162,00 5,02
Přijaté dotace  170 576 736,89 164 617 473,89 8 543 523,24 5,19
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 9 200,00 0,73
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 573 143 704,89 71 923 843,35 12,55
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
Úvěr na nákup nemovitostí  60 262 473,77 62 140 473,77 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 754 068 922,90 190 708 587,59 25,29
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 370 724 006,59 53 195 028,53 14,35
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 10 394 517,76 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 381 118 524,35 53 195 028,53 13,96
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 278 513 816,64 8 376 897,11 3,01
Rezervy na investice 28 754 181,75 20 887 023,91 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 299 400 840,55 8 376 897,11 2,80
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 624 468 096,46 680 519 364,90 61 571 925,64 9,05
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 7 077 783,08 9,62
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 754 068 922,90 68 649 708,72 9,10
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 122 058 878,87  
BV s kons.  #REF! #REF! #REF!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena