Povinnost právnických osob (podnikatelských subjektů) - Upozornění na nabídku svozu separovaného odpadu

27. 4. 2018

Marius Pedersen a.s.

Zákon o odpadech č. 185/2001 v platném znění stanovuje povinnosti původců odpadu dle § 16, mezi které mj. patří povinnost třídit odpady a mít na odvoz těchto odpadů zajištěnu smlouvu. Plnění této povinnosti bude v následujících měsících předmětem kontrol ze strany města, jelikož se v separačních kontejnerech určených výhradně občanům města Říčany vyskytují ve větší míře právě podnikatelské odpady. Pokud původci odpadů tuto povinnost nesplňují a zneužívají systému města (vyhazují papír, plast, sklo, atd. do nádob určených výhradně občanům města), vystavují se tak pokutě dle § 66 až do výše 300 000,- Kč.

Dovolujeme si vás proto informovat o možnosti uzavření těchto smluv u společnosti Marius Pedersen a.s. působící v našem městě, která zajišťuje pro podnikatelské subjekty v Říčanech a okolí svozy všech odpadů a smlouvy přizpůsobuje subjektům „na míru“ dle skutečné produkce.

• Velikost nabízených nádob je 240 l a 1100l (pokud se nádoby nevejdou, vymyslíme náhradní variantu)

• Nabízená četnost vývozů 1x týden, 1x14 dní • Nádoby jsou součástí služby

Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny individuálně na základě rozsahu využívaných služeb a objemů.

Pro zprostředkování a uzavření smlouvy či dotazů k průběhu služby se společností Marius Pedersen se obracejte na obchodní zástupkyni Andreu Urbanovou tel: 734 763 020, andrea.urbanova@mariuspedersen.cz

 

SBĚRNÝ DVŮR - BIOODPAD

Vážení občané, rádi bychom vás informovali o dočasné změně ve způsobu ukládání odpadu v sobotu a v neděli na Sběrném dvoře v Říčanech.

Vzhledem k velkému navýšení přijímaného bioodpadu v tomto období budeme po naplnění velkoobjemových kontejnerů pod rampou využívat menší kontejnery, které budou umístěné na konci sběrného dvora vpravo nahoře (bližší informace dostupné u obsluhy SD). Důvodem je omezená možnost odvozu odpadů ze sběrného dvora do koncových zařízení o víkendech.

Děkujeme za pochopení, Marius Pedersen a.s. - provozovatel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena