Informace z radnice

Jak pokračuje rekonstrukce stoky A v Říčanech?

1. 7. 2013

V dubnu začala oprava klíčové stoky říčanské kanalizace. V první etapě, která byla dokončena v červnu, se řešil nevyhovující stav dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem. Právě na komorách nedaleko městského centra docházelo k častým přelivům splaškové vody přímo do přírody.

pokračování


Plnění rozpočtu do konce května 2013

1. 7. 2013

Seznamte se s výsledky plnění rozpočtu města v dalším měsíci

pokračování


Vlčci opět hráli pro stacionář Olga

1. 7. 2013

V úterý 11. června se konal již v pořadí druhý charitativní koncert bratří Vlčků – Jana, Josefa a Viléma – v MěKS v Říčanech.

pokračování


E-aukce pro domácnosti i podnikatele se uskuteční na konci července

1. 7. 2013

Do konce června se mohli přihlásit občané města do dalšího kola elektronické aukce. Nově měli možnost se zapojit také podnikatelé. E-aukce pro domácnosti i podnikatele se uskuteční na konci července. V e-aukci pro dodávku energií se 30. května 2013 podařilo sdružit už 1044 domácností z 24 měst a obcí napříč celou Českou republikou v celkovém objemu přes 36 milionů korun.

pokračování


Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti

1. 7. 2013

V pondělí 27. 5. proběhlo v Říčanech již popáté veřejné fórum nazvané 10P – Desatero problémů. Na fóru mají všichni občané města každoročně jedinečnou možnost definovat hlavní problémy, kterým se má město prioritně věnovat a prodiskutovat je s přítomnými zastupiteli a vedoucími pracovníky úřadu. Nadefinované problémy najdete v anketě.

pokračování


Jak legalizovat a realizovat kanalizační a vodovodní přípojku v rámci akce: Dostavba kanalizace a vodovodu Říčany?

1. 7. 2013

Dostavba kanalizace a vodovodu v Říčanech je jednou z rozsáhlých investičních akcí, o které jsou občané aktuálně informováni na webových stránkách města Říčany (www.ricany.cz ). V rámci této akce poskytuje město součinnost občanům, kteří mají zájem realizovat v dotčených lokalitách přípojky.

pokračování


Nový vizuální styl Říčan sází na typicky české písmeno: Ř.

1. 7. 2013

Řekni Říčany! Tak zní nový slogan, který doplňuje nový jednotný vizuální obraz města Říčany. O vítězném návrhu, který zahrnuje logo, značku i veškerou grafiku včetně webových stránek, rozhodla sedmičlenná komise složená ze zástupců vedení města, profesionálních grafiků a architektů.

pokračování


Díky dotacím z MAS Říčansko se v Říčanech realizuje 6 zajímavých projektů

1. 7. 2013

Říčanům se prostřednictvím výzev MAS Říčansko podařilo získat významné finanční prostředky na několik důležitých projektů, které přispějí ke zlepšení tváře města. Některé se začaly realizovat již letos na jaře, jiné se uskuteční v průběhu příštích měsíců nebo v roce 2014. Dotace byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

pokračování


V létě začne rekonstrukce přízemí sportovní haly v Říčanech

1. 7. 2013

V červnu město vybralo zhotovitele rekonstrukce sportovní haly v Říčanech. Vítězný dodavatel předložil nejnižší nabídkovou cenu a s opravami začne během léta. Rekonstrukce obou podlaží haly by měla probíhat ve třech etapách a celkové náklady jsou více než 9 milionů korun.

pokračování


Důsledky povodní v Říčanech: Nutná oprava Mlýnského rybníka a zbourání podmáčeného domu

1. 7. 2013

Říčany se stále potýkají s důsledky červnových povodní. Škody na komunikacích, mostech a nádržích se odhadují na částku přes 80 milionů korun. Největší díl z toho připadá na Mlýnský rybník, který město v kritických chvílích zajistilo s maximální odpovědností. Má poškozenou hráz a jeho nutná oprava včetně zvýšení retenční kapacity bude vyžadovat výrazné investice. Kvůli podmáčení zdiva a podloží se vedení města rozhodlo také zbourat jeden dům v Rooseveltově ulici.

pokračování


««  « novější  891-900/928  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena