Psychoterapie Říčany

2. 11. 2018

novinky

Několik let vedle sebe v budovách na adrese Olivova 312 fungovala Psy-
chiatrie Říčany s.r.o. (MUDr. Čermák, MUDr. Bartáková) a Psychoterapie Říčany (skupina psychoterapeutů). Slova jsou to podobná, nikoli totožná – oba obory se věnují duševnímu zdraví, přitom psychiatrie označuje zdravotnickou službu poskytovanou lékařem a psychoterapie označuje kvalifikovanou odbornou ne-zdravotnickou službu, poskytovanou vyškoleným psychoterapeutem. V létě se ordinace psychiatrie přestěhovala na adresu Bezručova 296/22, nicméně Psychoterapie stále funguje na stejné adrese v Olivově ulici. Nadále u nás najdete odbornou psychoterapeutickou pomoc pro jednotlivce, páry, rodiny i děti.

V lednu otevřeme terapeuticko-edukativní skupinu pro děti s obtížemi v učení, děti nejisté či úzkostlivé, které se ve školním prostředí projevují nesebevědomě. Ve skupině budeme pracovat mezinárodně uznávanými a prověřenými metodami FIE kognitivního psychologa Reuvena Feuersteina, které jednak všestranně rozvíjí myšlení a poznávání v celé jejich šíři, a také pomáhají k nápravě obtíží v učení, způsobených sociální neobratností, verbální neobratností nebo osobní nejistotou. Od dalšího pololetí (září 2019) potom plánujeme otevřít další skupinu pro děti se specifickými poruchami učení a pro seniory. Edukaci povede psycholožka a pedagožka certifikovaná pro práci s instrumenty FIE. Pro nadcházející období krátkých dní a dlouhých nocí přejeme všem pevné zdraví a dobrou duševní kondici!

Anna Klimešová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena