Rekonstrukce ulice Politických vězňů II. Etapa

29. 3. 2019

V letošním roce město Říčany připravuje realizaci další etapy rekonstrukce této důležité městské komunikace. V I. etapě v roce 2018 byla ulice kompletně opravena od křižovatky Rýdlova po vjezd do sídliště Fialka.

Letos se bude pokračovat křižovatkou s ulicí Cesta Svobody, která bude nově upravena jako zvýšená vozovka v úrovni navazujících chodníků. Vyvýšení přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců na této hlavní přístupové komunikaci k říčanskému nádraží, po které denně projde několik tisíc lidí. Poté budou práce pokračovat zbývajícím úsekem ulice Pol. vězňů až ke křižovatce s ulicí 17. listopadu.

Než přijde na řadu samotný povrch silnice a chodníků, musí se však nejdříve opravit technická infrastruktura uložená pod komunikací. Práce odstartují v dubnu výstavbou nové dešťové kanalizace v místech odlehčovacích komor A na kraji nově vybudovaného parku Kozinova. Následně bude zrealizován protlak pod ulicí Pod Lihovarem. Zkraje května bude potom uzavřena ulice 17. listopadu mezi křižovatkou Pod Lihovarem a Pol. vězňů, na což plynule naváže uzavírka ulice Pol. vězňů v úseku 17. listopadu – Cesta Svobody. Zde bude kromě nové dešťové kanalizace opraveno i splaškové potrubí a vodovodní řad. Celá ulice dostane rovněž nové osvětlení.

Součástí dopravních opatření v důsledku uzavírek bude také úprava tras a jízdních řádů linek městské, které nebudou moci projíždět ulicí Pol. vězňů.

Práce potrvají dle platné smlouvy o dílo do 31. 10. 2019 a provede je „Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4Building“ za cenu 14 614 185,95 Kč bez DPH.

V rámci celé investiční akce je připravena rovněž rekonstrukce úseku Cesty Svobody směrem k podchodu pod nádražím a v úseku k volnočasovému centru Na Fialce. Realizace těchto etap bude spuštěna v závislosti na finančních možnostech města.

Dominik Landkammer,

oddělení investic

 

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci komunikace Politických vězňů budou provedeny změny tras linek Městské a Školní až začátkem května (pravděpodobně 6. 5. 2019). Sledujte, prosím, aktuální informace na zastávkách, webu města a Facebooku.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena