SDH Říčany

2. 3. 2018

Co nového u hasičů

Milí čtenáři Říčanského Kurýru, dovolte mi vás vtáhnout do dění říčanských dobráků. Začátkem minulého roku 2017 jsme absolvovali školení – kurz pro práci s motorovou pilou a nejednou jsme tyto zkušenosti využili. Jelikož je opakování matka moudrosti, tak nám náš velitel jednotky zařídil i v letošním roce praktický výcvik a to na blízké Vyžlovce, kde jsme pokáceli přes deset vzrostlých stromů, převážně smrků. Všemu předcházelo proškolení o bezpečnosti práce, rychlý průřez první pomocí a následně praktická ukázka od našich školitelů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a šli jsme “řezat“. Ovšem než se dostaneme k hlasitému výkřiku: „Padáá!“ je to dlouhý proces. Vždy je nutné prohlédnout si strom, například jak je větvený, rostlý, zda nemá viditelné poškození či není napaden nějakou hnilobou, jestli nejsou větve propletené s vedlejším stromem a naklonění hraje také velkou roli. Prostě říct pokácím strom a pokácet strom prakticky je obrovský rozdíl. Stromy, které jsme káceli, byly převážně špatně větvené a nakloněné, takže jsme si vyzkoušeli havarijní kácení. Na výjezdech se zřejmě s přímým kácením dřevin hned nepotkáme, mnohem pravděpodobnější je prořezání a odstranění již popadaných stromů nebo odříznutí nalomených či nakloněných větví. Věřím, že jsme si všichni při řezání uvědomili, jakou těžkou a nebezpečnou prací je kácení stromů a práce s motorovou pilou. Dík tedy patří jmenovitě školitelům p. Špatenkovi a Kratochvílovi, dále veliteli p. Kavkovi a tomu, kdo místo školení zařídil, p. Molinarovi. Nezbývá než doufat, že se příští rok opět podobné školení podaří uskutečnit. V minulém čísle jsem vás před uzávěrkou, která byla 18. 1., neúmyslně mylně informoval, že na první výjezd letošního roku teprve čekáme. Jak se říká, zákon schválnosti a jen jsem odeslal článek ke schválení do redakce, výjezdy se jenom sypaly: 15. 1. vyjížděla naše jednotka k požáru rodinného domu v Průhonicích, jednalo se o větší požár v prvním patře, kde jsme zasahovali v dýchací technice a dlouho do noci; 24. 1. ve večerních hodinách nás povolalo KOPIS k požáru plechové boudy v Říčanech, oznamovatel tvrdil, že tam něco bouchá, myslí si,  že propan - butanové lahve, což se však po příjezdu naštěstí vyloučilo;  25. 1. brzy ráno jsme jeli zálohovat HZS PS Říčany do odpoledních hodin, kvůli většímu požáru v obci Kaliště; 29. 1. vyjížděla naše jednotka k zásahu - únik nebezpečných látek v industriální zóně v Modleticích, rozlil se zde cca 200 litrový barel s neznámou látkou. Vždy, když se něco podobného stane, musí se postupovat tak, jako by se jednalo o nejnebezpečnější látku s největším rizikem. Na místě byla tedy spousta hasičů z okolí i kolegové z laboratoře z Kamenice, kteří zjistili, že se jedná o vonný olej s názvem PINK PONNY (od tohoto výjezdu říkáme našim klukům, kteří ten den vyjeli, růžoví poníci), po příjezdu zpět na základnu byla naše Tatra 815 i oni doslova vyvonění. Kéž by bylo více výjezdů s takto úsměvným koncem. 1. 2. jsme zálohovali HZS PS Říčany, 2. 2. nás vyslalo KOPIS na okraj Prahy – Benice, kde byl nahlášen požár RD od kamen, po chvíli se zjistilo, že kamna byla poněkud přeložená a ne úplně správným topivem, 6. 2. opět záloha HZS PS Říčany, 12. 2. požár větví v Říčanech – Pacově, oznamovatel udal, že na vedlejším pozemku hoří hromada větví a nikdo to nehlídá, v blízkosti jsou stromy i obydlí. Obezřetnost a nelhostejnost byla na místě, proto se díky oznamovateli nic většího nestalo. Od 1. 2. 2018 jsou stanoveny nové poplachové plány, proto očekáváme větší nárůst výjezdů. Jednotka se pravidelně schází každý pátek a věnuje se práci na údržbě techniky a teoretickému, cyklickému školení. Také máme za sebou náš hasičský bál, který se velmi vydařil. Letos se nám bohužel nepodařilo vyprodat sál úplně, díky pololetním prázdninám a chřipkové epidemii, ale můžeme konstatovat, že vše ostatní se vydařilo jako vždy. Kapela hrála úžasně, o tom svědčil parket plný do pozdních hodin, tombola se prodala jak malá, kde každý lístek vyhrál, tak i velká – losovaná. První los z hasičské helmy tahal jeden z nejstarších říčaňáků Ruda Gnad ve svých 92 letech! Obrovský dík patří našim sponzorům, kteří nás letos štědře obdarovali, a díky jim obě tomboly vůbec byly. Za náš sbor děkuji všem, kdo se na pořádání plesu jakkoli podílel a jmenovitě si dovolím vypíchnout p. Šilara, který na úkor své rodiny a zdravotního stavu vše podstatné zařídil a vyzvednul. Filipe, děkujeme!

A co náš potěr? Tomu se blíží první soutěž v uzlování, takže trénují a věřím, že pilně. Všichni se již nemohou dočkat, až venku bude tepleji, abychom mohli s dětmi opět ven.

 Příjemný zbytek zimy a rychlý nástup jara přeji nám všem.

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena