SDH Říčany

30. 6. 2018

Co nového u hasičů?

Milí čtenáři našich příspěvků, dovolte mi seznámit vás s děním kolem říčanského dobrovolného sboru a jednotky. Sice máme oficiální léto teprve pár dní, ale letošní jaro bylo opravdu teplé a na srážky vskutku skromné, alespoň u nás v Říčanech. Buďte prosím opatrní při jakékoliv manipulaci s ohněm a věnujte zvýšenou pozornost i věcem ve vašem okolí.

 V měsíci červnu pomyslně oslavil náš sbor 144 let od založení a my jsme rádi, že stále plně funguje. Sice nemáme vlastní hasičskou zbrojnici, ale jsme spokojeni, že máme alespoň zázemí v areálu sběrného dvora na Fabiáně. Máme stále se rozrůstající základnu mladých hasičů – mladší a starší žáky. Z původních malých hasičů se již pomalu stávají dorostenci a my jen doufáme, že láska a chuť k hasičině je neomrzí a vydrží až do dospělosti, aby doplnili řady výjezdové jednotky. Každý rok se naše družstva dětí účastní dětské hasičské ligy (DHL) a ani letošek není výjimkou. 19. 5. byla soutěž ve Svojšovicích,
20. 5. v Lojovicích, 2. 6. v Křížkovém Újezdci, 23. 6. v Popovičkách a po letní pauze nás čeká soutěž v Modleticích hned 1. 9., kde bude vyhlášení celé ligy. Před prázdninami pro děti uspořádají jejich trenéři rozlučku se sezónou. V termínu od 25. 8. do 31. 8. budeme pořádat letní soustředění v Benecku.

   Nejen naše hasičské děti potřebují péči, a proto se i my dospělí vydáváme každoročně pomáhat začátkem června na tzv. Den bez úrazu, konaný na dopravním hřišti. Celou akci pořádá Cesta integrace pro žáky třetích tříd. Většinou dětem ukazujeme techniku, co k čemu slouží, co se má a nemá dělat v krizových situacích a jako odměnu si děti mohou vyzkoušet zásahový oblek a zastříkat na simulovaný požár v podobě papírového domečku. Akce se také pravidelně účastní Městská policie a Záchranná služba. Dále se naše jednotka prezentuje na dětských dnech a preventivních akcích, jakými letos byl DD na ragbyovém hřišti, Říčanský hafan, DD u lesa, Tátohraní na Jurečku, Den IZS na říčanském náměstí a zatím největší hasičské akce, kterou byla Hasičská fontána 2018 na počest a oslavu 100. výročí založení naší republiky. Fontána se konala 2. 6. v Praze a věřím, že se všem přítomným líbila. Přes tisíc hasičů připravilo podívanou, na kterou se jen tak nezapomíná. I nás těšila naše účast a o to více jsme byli rádi, když jsme na úvodní stránce nejmenovaného pondělního deníku nalezli fotografii s našimi hrdými hasiči!


   Členové naší výjezdové jednotky absolvovali praktický výcvik, který připravil velitel jednotky, aby prověřil znalosti a zdatnost svých hasičů. V pátek 18. 5. jsme tak cvičně zasahovali u požáru sklepa, kde bylo nebezpečí výbuchu tlakových lahví a bylo nutné vyhledat zraněné a pohřešované osoby. Další výcvik se konal v sobotu 9. 6. na Vyžlovce, kde jsme si opět oživili práci s motorovou pilou. Z výčtu výjezdů máme 31. 5. požár osobního automobilu v Kolovratské ulici, 1. 6. únik nebezpečných látek - v tomto případě motorový olej – v Jiráskové ulici, 5. 6. menší požár ohniště v lese nad fotbalovým hřištěm a 8. 6. čerpání vody po havárii prasklé vody v MŠ U slunečních hodin. Přes prázdniny máme v plánu prověřit svou fyzickou zdatnost každoroční cyklotúrou a letním pobytem v Jižních Čechách. Začátkem června se naši dva zástupci účastnili soutěže Železný hasič v Senohrabech
a přivezli krásné 2. a 14. místo.

   Závěrem vám přeji klidnou a ničím nerušenou dovolenou, příjemné prázdniny a mnoho nových zážitků.

 

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena