SDH Říčany

31. 8. 2018

Co nového u hasičů?

Vážení čtenáři říčanského Kurýru,

po dvouměsíční odmlce máte opět možnost zjistit, co se dělo u dobrovolných hasičů o prázdninách. Věřím, že nejeden z vás si dovolenou užil, ať už v zahraničí, nebo u nás v ČR, protože toto léto bylo velmi horké a bohužel na srážky stále velmi chudé. Kvůli suchu bylo zaznamenáno v letošním červenci nejvíce požárů za posledních 10 let! A to i přesto, že byla pro většinu krajů vyhlášena výstraha o zákazu kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, rozděláváním ohňů v přírodě apod. Naše jednotka byla během letních prázdnin několikrát svolána na zálohu stanice HZS Říčany, a to buď jen k nám do hasičárny, nebo i přímo na stanici profesionálních kolegů. Tyto zálohy – pohotovosti jsou stále častějším druhem výjezdu, kdy pomáháme profesionálním kolegům, když mají více výjezdů, komplikovanější zásah apod. Další zásahy se týkaly likvidace nebezpečného hmyzu.

V naší jednotce máme několik vůdců malého plavidla, a proto se v sobotu 14. července uskutečnil praktický výcvik na vodě. Všemu předcházela teoretická příprava a rekapitulace první pomoci tonoucího. Pro praktickou část nám posloužila řeka Labe kousek od Lázní Toušeň. Na vodě se vyřádil jak zásahový člun Blesk, tak i záložní loďka Kačenka. Dále jsme se v srpnu s naší jednotkou vydali na každoroční cyklotúru, abychom si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Cesta vedla z Říčan do Stříbrné Skalice. Počasí nám přálo, dobrá nálada nechyběla a věřím, že to byl pro všechny zúčastněné příjemný zážitek. Nezbývá, než se těšit na podobně vydařenou další akci. Nejen zábavu, ale i spoustu práce na technice jsme zvládli, ať už pouhým úklidem nebo opravou. Na závěr prázdnin jsme se účastnili dvou akcí jako požární hlídka.

A co nejmenší? Nejen školní, ale i hasičské prázdniny jsou v měsících červenci a srpnu, jen končí o trochu dřív. Jako již několikátým rokem mají naše děti poslední týden měsíce srpna soustředění, aby se připravily na podzimní soutěže a utužily kolektiv. Letos byly v Benecku v Krkonoších, a to v termínu od 25. 8. do 31. 8. Standardní náplní je příprava na podzimní kola hry Plamen, kde děti běhají v pětičlenných hlídkách a plní úkoly, jako je například střelba ze vzduchovky, uzlování, znalost hasiv, rozpoznání topografických značek, práce s buzolou, šplh po laně a v neposlední řadě i zkouška fyzičky, protože všechna stanoviště jsou rozmístěna po lese v rozmezí 3 - 5 kilometrů. Každý den se proto začíná rozcvičkou a vedoucí pro ně pořádají pěší výlety, návštěvu bazénu a dále se ještě věnují požárnímu útoku, protože druhý den po návratu se koná jedna z posledních útokových soutěží, a to 1. 9. v Modleticích.

Tento den se také konal memoriál Míly Dlabače v blízkém Tehovci, kterého se každoročně účastníme. Jedná se o soutěž v netradičním požárním útoku a druhou disciplínou bývá přeplutí návesního rybníčku na raftech. V měsíci září čeká dospěláky praktická příprava jednotek tzv. Za tři rohy v Mukařově a v říjnu pak noční soutěž v Dolínku. Krásný zbytek léta a dobrou náladu přeje

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena