SDH Říčany

30. 11. 2018

Co nového u hasičů?

Vážení čtenáři našich příspěvků, závěr roku máme asi všichni velmi podobný, každý v předstihu nakupuje a shání, aby měl svátky co nejklidnější. A u nás ve sboru máme z části vybráno. 30. 10. se rozhodlo, že budeme mít předčasného Ježíška. Koncem října byl vybrán dodavatel na náš nový DA (dopravní automobil), který nahradí naši letitou Avii. Nemalou měrou se na tomto přírůstku v našem vozovém parku zasloužil starosta Říčan pan Kořen a pan Skočdopole. Patří jim obrovský dík. Pochopitelně by se to neobešlo bez našeho velitele a v neposlední řadě garážmistrů naší jednotky, kteří pomáhali se specifikací tak, aby vůz vyhovoval nejen tabulkám HZS, ale hlavně použití v jednotce. Nezbývá než jen počkat do února v roce 2019 a doufat, že zadaná firma vše stihne podle plánu. Dále se můžeme pochlubit přepsanou TATROU 815 od HZS, kterou v součastné době připravujeme k obrazu svému, pochopitelně i opravujeme, aby byla schopna co nejdřívějšího zařazení do výjezdu. Za to vše patří nesčetné díky již výše jmenovanému panu starostovi a řediteli krizového řízení města. Nejen techniku je potřeba obnovit, ale i lidi - hasiče musíme vzdělávat a zlepšovat jejich odbornosti. Během října byl v blízkém Herinku kurz na Technika ochrany obyvatelstva, kterého se zúčastnil náš zástupce. Kurz úspěšně absolvoval a může se tak pyšnit touto odborností. Další školení absolvovali tři nositelé dýchací techniky, aby mohli aktivně používat dýchací přístroj při zásazích. Toto školení se skládá z teoretické části, která zpravidla bývá na učebně PS HZS Středočeského kraje -  Říčany, a praktická část na stanici v Příbrami, kde je pro tuto činnost k dispozici výcvikový polygon. Všichni úspěšně splnili. Ve sboru je také potřeba obnovit a proškolit pár členů, proto v říjnu vyrazili čtyři zástupci na školení vedoucích do Čelákovic a dokonce si naše vedoucí mládeže udělala školení na Trenéra požárního sportu, které úspěšně splnila v Přibyslavi. Je mi to až trapné, ale letošní závěr roku je pro nás velmi úspěšný. Jako každý rok máme na konci listopadu valnou hromadu, kde se vše shrne, co se stalo, co se povedlo a nepovedlo, co nás čeká v roce dalším. A co jednotka? 21. 10. jsme byli povoláni k požáru meze ve Světicích, 26. 10. jsme vypomáhali zálohou na HZS, 29. 10. jsme byli svoláni na zálohu HZS na vlastní stanici s následným výjezdem k požáru do obce Doubek, kde byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Po dlouhé době to byl opravdu dlouhý a náročný zásah, který doprovázel silný vítr. Zasahovali jsme v DT a několikrát jsme střídali své kolegy. V plánu máme stáž na HZS na 12 hodin. V měsíci prosinci budeme určitě k vidění na říčanském náměstí při asistencích na adventních nedělích i dalších akcích, jakými bývají Čertovský rej, České Vánoce, apod. V hasičárně nás Ježíšek navštíví v pátek 21. 12. a děti o den dříve. Závěr roku určitě nevynecháme pohotovostí o Silvestrovské noci, kdy bývá obvykle větší počet výjezdů.

Závěrem dnešního článku chci malinko nakousnout počátek roku 2019 a pozvat vás na tradiční bál, který se koná první sobotu v únoru, tj. 2. 2. 2019 v KC Labuť.

Raději sněhobílé vánoce než blátivý konec roku nám všem přeje (letos naposledy)

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena