Sociální péče v ORP Říčany. Setkání zástupců obcí a registrovaných poskytovatelů

29. 3. 2019

Na setkání do Říčan dorazili zástupci  dvaceti obcí z celého ORP.  Prezentovaly se jim organizace poskytující rozmanité spektrum sociálních služeb - ambulantní, terénní, pobytové. Představily se organizace nabízející preventivní programy pro děti, pomoc hendikepovaným, domovy seniorů, poskytovatele domácí péče, poradny. Svoji činnost představila i organizace, která se zabývá paliativní péčí pobytovou i v domácím prostředí.

Na koho se obrátit v situaci kdy řešíte každodenní péči o vaše nejbližší, ať už se jedná o seniory nebo hendikepované dospělé či děti? Kdo poradí ve vztahové problematice? Kde hledat pomoc při psychických problémech nebo dokonce závislostech? Má řešení vaše zoufalá finanční situace? Odborné služby a rady nabízí mnoho organizací, působících na Říčansku a okolí. Na pozvání říčanského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ dorazila v úterý 5. 3. 2019 do KC Labuť padesátka účastníků. Cílem setkání bylo představit starostům a zástupcům obcí spadajících do územně správního celku (ORP) služby registrovaných poskytovatelů sociální péče a služeb.

Akce byla novinkou, kterou uvítali jak nově zvolené starostky a starostové, kteří se s rozsahem své činnosti teprve seznamují, tak i organizace poskytující služby. Na dvacet registrovaných organizací dostalo prostor pro své prezentace. Je to však pouze zlomek z celkového počtu organizací, působících v našem ORP. Říčanský odbor sociálních věcí a zdravotnictví nabídl pomoc a spolupráci všem zájemcům. Vedoucí odboru Blanka Spolková nabídla elektronickou podobu kompletního seznamu ambulantních, terénních i pobytových poskytovatelů sociální péče působících v našem ORP.

Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) seznámila účastníky se záměrem vydání speciální brožury, která by přinesla komplexní přehled poskytovatelů sociálních služeb. Praktické rady koho, kdy a kde kontaktovat. Pomoci by mohla ve složitých životních situacích přímo občanům a přehled poskytne pracovníkům obecních úřadů i lékařům, kteří často potíže diagnostikují.

Město Říčany se pokouší na tisk brožur získat krajskou dotaci a poskytnout tak obyvatelům 52 obcí ORP čítající přes 62 tisíc občanů praktické rady a kontakty na konkrétní pomoc. Pokud bude o brožuru stejný zájem jako o letáčky na akci, tak budou ihned rozebrané.

Vedoucí říčanského odboru se zmínila i o dalším připravovaném projektu Seniorská karta. Tento projekt s pracovním názvem „Kartička na ledničku“ je připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zájem o něj projevili jak zástupci obecních úřadů, tak poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují pomoc klientům v terénu. Takzvané I. C. E. karty obsahují údaje sloužící k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Pro případ příjezdu záchranné služby či police jsou kartičky s osobními údaji a zdravotním stavu umístěny na viditelném místě (na ledničce) v bytech osob, které žijí samy. Projekt již běží v mnoha městech ČR. Říčanský odbor by rád rozšířil kategorii seniorů i o osoby hendikepované nebo maminky samoživitelky, případně další osoby, které projeví o kartičku zájem.

Akci závěrem zhodnotila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Blanka Spolková: „Celkově hodnotím setkání poskytovatelů sociálních služeb se zástupci obcí jako přínosné, o čemž svědčila jak řada dotazů během prezentací, tak dlouhá neformální diskuse po ukončení oficiálního programu, která přinesla i pomoc při řešení konkrétních případů.“

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena