SDH Říčany

27. 5. 2018

Vážení čtenáři říčanského Kurýru,

čas je neúprosný a ubíhá bez ohledu na cokoli a nám se jen zdá, že pořád zrychluje. Náš nejstarší člen, pan velitel, hasič Jirka Kočí 4. května oslavil nádherných 89 let a zástupci našeho sboru mu přišli osobně popřát a pogratulovat. Úžasná vitalita a chuť nejen do hasičského života v něm neutuchající je pro nás příkladem. Tak tedy ještě jednou, přejeme pevné zdraví, štěstí a radost z maličkostí za celý sbor říčanských dobráků!

Naše hasičská mládež se účastnila v uplynulé době dvou soutěžních klání. První se konala 21. dubna v Čelákovicích na Memoriálu Ládi Bači, účastnilo se ho jen družstvo starších žáků. Po zimě to byla první soutěž na požární útok a naši si vydobyli krásné sedmé místo ze 17 sborů. V neděli 6. května jsme uspořádali pro naše děti celodenní trénink před jarním kolem hry Plamen, které se konalo následující víkend (12. - 13. května) také v Čelákovicích. Tentokrát si vše vyzkoušeli jak mladší, tak i starší žáci. Na této soutěži jsou disciplíny rozděleny do dvou dnů. V sobotu jsou na programu běžecká část v podobě štafet, útoku CTIF apod., v neděli pak přijde na řadu požární útok. V tomto dvoudenním zápolení si naši mladší žáci odvezli krásné čtvrté a starší deváté místo. Všem dětem mnohokrát děkujeme jménem celého sboru za krásnou prezentaci sboru na okresní soutěži. Avšak nejen dětem patří velký dík a uznání. Další, komu je třeba poděkovat, jsou jejich vedoucí, kteří je vše poctivě učí, společně prožívají jejich úspěchy i neúspěchy a hlavně, věnují svůj volný čas této dobrovolné aktivitě, někdy i na úkor svých vlastních rodin.

A ptáte se, zda se něco dělo v naší výjezdové jednotce? Účastnila se nějakého výjezdu za poslední měsíc? Stručně řečeno - ano. Zdlouhavěji lze říci, že výjezdů bylo za poslední dobu jako slunečních dnů bez deště. 15. dubna v pozdních hodinách jsme byli povoláni k požáru blízko pole s rákosím směrem na Světice, a jelikož vše ohlašoval strojvedoucí z projíždějícího vlaku, bylo místo velmi špatně dohledatelné. Avšak podařilo se a po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o nedovolené vypalování kabelů. 17. a 22. dubna jsme zálohovali HZS Říčany na jejich stanici. 24. dubna jsme byli povolání k požáru odpadu u cesty z Voděrádek na Otice. Na čarodějnice, 30. dubna, nás povolalo operační středisko k požáru křoví do ul. Marie Pujmanové. Téměř v tu samou chvíli byla naše Tatra 815 povolána na pomoc k většímu požáru u Kladna, do obce Úholičky. Chvíli před půlnocí jsme zasahovali u požáru altánu v ul. Politických vězňů. To byl poslední výjezd toho dne, ovšem 1. května po sedmé hodině ranní nás opět vyslalo KOPIS k dalšímu požáru, tentokrát skládky na okraji Říčan. 2. května se naše jednotka účastnila taktického cvičení v Olivově léčebně v Radošovicích, kde byl nahlášen požár téměř v nejvyšším bodu budovy. Cesta k zásahu byla velmi komplikovaná, z důvodu oprav a vytíženosti silnice č. 101 se naše technika jen těžko prokousávala stojící obousměrnou kolonou. Po dojezdu na místo nás čekala evakuace cca 100 osob, což vůbec nebyl lehký úkol. 5. května jsme zálohovali na vlastní stanici, 7. května odpoledne jsme vyjížděli k požáru slámy - hnoje mezi Říčany a Pacovem, přičemž druhý den, 8. května ve večerních hodinách, jsme se na místo opět museli vrátit. Dne 11. května opět zálohování HZS Říčany, 13. května nás povolalo operační k dopravní nehodě směrem na Kolovraty a po příjezdu zpět jsme ještě drželi pohotovost na vlastní stanici. 15. května dopoledne vyrazila naše jednotka k požáru RD do Průhonic, odkud jsme po příjezdu na místo byli odvoláni na zálohu na vlastní stanici. 16. května nás čekal požár kontejnerů. Jak je z výčtu událostí vidět, zásahů je skutečně požehnaně.

   Skončíme smutnou zprávou. Dne 10. května nás bohužel navždy opustil kamarád, hasič tělem i duší, pan Václav Barták. Za celý sbor chceme tímto vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým. A vy, kdo jste Vencu znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Čest jeho památce!

Velkou opatrnost a ohleduplnost k ostatním nám všem přeje

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena