ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

2. 11. 2018

ENGLISH CLUB

A máme tu další rok s English clubem. Velmi nás těší stoupající zájem o kroužek i to, že se většina loňských frekventantů do kroužku zapsala i letos. V letošním roce se přihlásil rekordní počet žáků, přesně 61. Máme velkou radost, že jsme letos otevřeli kurz FCE (First Certificate of English). Úroveň FCE povede náš zahraniční lektor Frederick Weiglhofer. Kurz navštěvují žáci devátého ročníku. Žáci osmého a sedmého ročníku postoupili do úrovně PET (Preliminary English Test), kterou vede p. uč. Zuzana Pokorná. Žáci sedmého a šestého ročníku docházejí do kroužku, který vede p. uč. Jana Uríková, úroveň KET (Key English Test). P. uč. Markéta McFadyen vede žáky pátých a šestých ročníků, kteří mají jazyk na úrovni Movers. Páťáci a čtvrťáci začínají s úrovní Flyers pod vedením p. uč. Renaty Vegricht. Mnoho úspěchů všem žákům, ať vás angličtina baví. A vyučujícím přejeme hodně zapálených angličtinářů!

Zuzana Pokorná

 

ETWINNING PROJEKT

S 8. A letos p. uč. Uríková pracuje na mezinárodním virtuálním projektu etwinning. Projektu se účastní celkem pět základních škol – dvě školy z Kypru, dvě školy z Francie a naše škola. Prvním úkolem bylo představit žáky a učitele. Je zřízena stránka, na které 8. A připravila popisky sebe samých v angličtině a své „avatary“ (kreslené obličeje, které by měly vypadat jako oni). Úkolem ostatních škol bude hádat, kdo je kdo na reálné fotografii. Dalším nejbližším úkolem bude natočit krátké video v angličtině o naší škole.

Jana Uríková

 

TEMATICKÝ DEN

V letošním roce nás čeká připomenutí významných dnů naší historie. První „tematický den“ se konal k 28. září, ke Dni české státnosti. Toto datum je také svátkem sv. Václava. Třídy zpracovaly téma buď samostatně, nebo se spojily a pracovaly na něm společně. Nejmenší žáci se seznamovali s všedním životem v daném období, malovali středověké vesnice, řekli si o způsobu vlády. Šikovní žáčci z 1. A sehráli legendu o sv. Václavovi a zahráli ji svým kamarádům z jiných tříd. Vyšší ročníky navštívily středověké hradiště, aby se v komentované prohlídce dozvěděly, jak se v tomto období žilo. Další třídy se vydaly na Pražský hrad, kde si prohlédly expozici věnovanou této době. Některé ročníky se věnovaly tématu v každé běžné hodině. Zahanbit se nedali ani učitelé exaktních předmětů. A jak spojit osobu sv. Václava s fyzikou? Například takto: Jakou práci vykonal svatý Václav, jestliže během modlení zdvihl dvanáctkrát stříbrný kříž o hmotnosti 2,3 kg do výšky 1,8 metru?

Zuzana Pokorná

 

Zázraky Říčanska

Součástí projektu Patriot, který pomáhá žákům říčanských škol porozumět blíže místu, odkud pocházejí, porozumět také více sami sobě a navzájem se blíže poznat, je soutěž Zázraky Říčanska, kterou pravidelně připravuje naše škola.

Soutěže se účastní smíšená družstva ze tří říčanských škol. Soutěží v KC Labuť před velkým množstvím fandících spolužáků. V roli moderátora provází žáky soutěžními úkoly pan starosta Vladimír Kořen. Letošní ročník byl věnován zajímavým prvorepublikovým osobnostem regionu (Antonín Švehla, Alois Mudruňka, František Thomayer, Josef Větrovec, Antonín Jureček, Ferdinand Vach nebo Bohumil Pánek).

Žáci obdrželi předem řadu odkazů, které si mohli prostudovat. Odhadovali podle fotografií a dalších obrazových informací, o kterou osobnost se jedná. Podobně si všímali ve druhém kole otázek postavených na citacích nebo výrocích. Tak schválně, věděli byste například, který významný podnikatel razil v Říčanech heslo „Každé rodině vlastní domek“? Vítězem letošního ročníku se stali žáci základní školy Bezručova, druzí byli žáci ze školy U lesa a na třetím místě žáci ZŠ Masarykova.                                                   

Dalibor Dudek

 

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO 2018 - 2019

Ve škole proběhly volby do Žákovského zastupitelstva pro letošní školní rok. Kandidáti měli možnost se představit na volebních plakátech, které byly umístěny na nástěnce před jídelnou. Žáci – voliči si mohli vybrat celkem ze 14 uchazečů. Nejvíce hlasů získali a zastupiteli se stali: Filip Král (9. A), Petr Burda (8. C), Adam Hladík (8. A), Jakub Kolář (9. A), Marek Vokáč (7. A). Všem zastupitelům blahopřejeme a přejeme hodně sil v jejich práci. Jejich nejbližší úkol je organizace participativního rozpočtování.

Zuzana Pokorná

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena