ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

28. 12. 2018

PŘÁNÍČKA PRO JEŽÍŠKOVA VNOUČATA; ULOŽENÍ „KAMENŮ ZMIZELÝCH“; PROJEKCE PAMĚŤ NÁRODA; TEMATICKÝ DEN 17. LISTOPADU; MIKULÁŠ; PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

PŘÁNÍČKA PRO JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Žáci prvního stupně podpořili drobnou aktivitou projekt Českého rozhlasu, který propojuje osamocené lidi a plní jim vánoční přání. Drobný dáreček, který dostanou tisíce babiček a dědečků v domovech pro seniory a zdravotnických zařízeních bude obsahovat i přáníčko právě od některého z našich žáků.

Dalibor Dudek

ULOŽENÍ „KAMENŮ ZMIZELÝCH

Ve středu 14. 11. vystoupili na Masarykově náměstí naši žáci Filip Král (9. A) a Eliška Neklapilová (9. A). V průběhu akce položení „Kamenů zmizelých“ a uctění památky židovských spoluobčanů přečetli ukázku z knihy Norberta Frýda Krabice živých. Při této příležitosti byla představena putovní výstava, sestavená z výstupů projektu „Říčanské kameny zmizelých“, která byla nyní postupně umístěna v prostorách říčanských škol zapojených do projektu.

Jakub Kolář, 9. A

PROJEKCE PAMĚŤ NÁRODA

Dne 23. 11. se třídy 9. A a 9. B zúčastnily vzdělávacího programu týkajícího se Česka od druhé světové války po revoluci v roce 1989, který připravila společnost Paměť národa na kultovním místě „pod Stalinem“. Třídy navštívily dvě projekce: svědectví – kde pamětníci vyprávějí o hlavních událostech českých dějin 20. století (Protektorát, nástup komunismu, invaze 1968, normalizace a konečně revoluce 1989). Následně třídy zhlédly působivou videomappingovou projekci na stejné téma. Celá akce se nám i přes krutou zimu velice líbila a těšíme se, kam nás naši skvělí učitelé vezmou příště.

Martin Repa, 9. B

TEMATICKÝ DEN 17. LISTOPADU

Třetí tematický den se vázal k významnému dni naší moderní historie – k 17. listopadu 1989 a následným událostem, které vedly k pádu totalitního režimu a k budování demokracie. Protože je tato událost „mladá“ a existuje množství obrazového a zvukového materiálu, zpracovávali žáci téma v hodinách. Bylo zajímavé vidět a slyšet reakce dětí na mladé tváře příslušníků pohotovostního pluku; bylo složité a vtipné zároveň žákům vysvětlit, že informace se šířily úplně jinak a pro ně nepředstavitelně pomalu. Bylo obohacující povídat si o událostech s naším americkým lektorem, který žije v zemi, která je vybudována na principech demokracie. Bylo také – příjemně – nesnadné vysvětlit jim, jak fungoval totalitní režim a jeho propracované opresivní metody. Navzdory vážnosti tématu jsme se i společně zasmáli – účesům a módě 80. let.

Zuzana Pokorná

MIKULÁŠ

Tak přišli i letos! Vševědoucí Mikuláš, krásní andělé a nekompromisní čerti. Třídní učitelé nachystali balíčky, sepsali krátká povídání o tom, co se třídě daří více a co méně. Mikuláš si jako poděkování (nebo to byl snad úplatek?) vyslechl básničky a písničky; dostal ujištění, že to, co se letos úplně nevyvedlo, žáčci během roku určitě zlepší. Nebylo potřeba nikoho odnést na nápravu do pekla, ale každá třída dostala ujištění, že to budou andělé a čerti celý rok hlídat a přijdou příští rok zase. Děkujeme za zdařilou akci našim deváťákům!

Zuzana Pokorná

 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, realizovaný organizací Post Bellum společně s Českým rozhlasem. Cílem projektu jsou setkání žáků a studentů s pamětníky, kteří se mohou podělit o zajímavé osobní vzpomínky na dobu minulou i nedávnou a zachovat vzpomínky pro historiky, dnešní mládež i budoucí generace. Je nás pět (Simona, Julča, Filip, Šimon a Jakub) a s pomocí koordinátorky projektu paní Skalošové jsme se pečlivě připravili, vybrali pamětníka, naučili se ovládat potřebnou techniku a dne 10. 12. 2018 jsme se stali na jedno odpoledne reportéry, kteří pana Svobodu vyzpovídali u něho doma. Z rozhovoru jsme se dozvěděli, jaké měl pan Svoboda dětství, že rád chodil do školy a jaké měl koníčky, především radioamatérství a Sokol. Nyní nás čekají další činnosti, při kterých si vyzkoušíme práci v rozhlase, můžeme jako správní badatelé navštívit archív a na jaře představíme výsledky své práce při závěrečné prezentaci.

Filip Král, 9. A

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena