ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

1. 3. 2019

FILIP KRÁL – VÍTĚZ OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V NĚMČINĚ

Blahopřejeme Filipovi Královi z 9. A k prvnímu místu v olympiádě z německého jazyka a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

 

ŠKOLA PLNÁ ZÁCHRANÁŘŮ

Akci nazvanou „Dny pro záchranu života“ absolvovali žáci během února, pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Jednalo se již o druhé společné setkání a navazující program. Tentokrát byl program zaměřený na poskytování první pomoci u popálenin, dušení i ochranu zdraví a člověka při mimořádných událostech.

Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do teoretické a praktické části. Jednotlivé třídy postupně absolvovali teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. Program zahrnoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve škole, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchranáři používají ke své každodenní práci. Během programu ošetřovali naši žáci různá poranění, popáleniny a prováděli nácvik neodkladné resuscitace, učili se protišoková opatření a komunikovali se simulovaným dispečinkem záchranné služby. Nechyběla ani bezpečnost, prevence úrazů a nácvik evakuace z hořících budov. Závěrem programu prošli netradiční závěrečnou zkouškou, formou reálně namaskovaných poranění, které museli sami ošetřit. „Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde jinde se naučit první pomoc, než právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvědomuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý základ do dalšího života. Za to jim patří velké poděkování,“ říká Josef Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.

 

AMERICKÝ LEKTOR Frederick

Pro letošní školní rok se naší škole podařilo získat v projektu Šablony I učitele anglického jazyka, rodilého mluvčího z Ameriky – Fredericka. Připravili jsme si pro něj krátký rozhovor, kterým vám našeho lektora představíme.

Proč jste vůbec do České republiky přijel? Do České republiky jsem přijel, protože jsem se ocitl v situaci, kdy jsem toužil uskutečnit velkou změnu v mém životě. Můj nejlepší kamarád ze střední školy zde bydlel již dříve a Českou republiku mi velmi doporučoval. Než jsem přijel do České republiky, pracoval jsem v rodinné firmě.

Splnila se vaše očekávání? Vůbec jsem netušil, co mám očekávat. Bylo to jiné, ale v dobrém slova smyslu.

Co všechno jste před svým příjezdem věděl o České republice? V podstatě jsem nevěděl nic. Znal jsem pouze Jaromíra Jágra a také jsem věděl, že Česká republika je středem Evropy. Domníval jsem se, že cestovat v rámci Evropy bude snadné.

Připadá vám bydlení v Praze bezpečné? Řekl bych, že Praha je jedno z nejbezpečnějších měst vůbec. V porovnání s New Yorkem je Praha zcela určitě mnohem bezpečnější.

Stýská se vám někdy po domově? Díky moderním technologiím ani ne, Česká republika se stává mým novým domovem. Ale někdy postrádám naši kuchyni, ta česká je totiž velmi rozdílná.

Líbí se vám česká děvčata, našel jste si zde nějakou partnerku? Na tuto otázku byla odpovědí tato fráze: Fredie is single and ready to mingle.

Jak dlouho tu chcete zůstat? Určitě zde plánuji ještě zůstat, ale jak dlouho, to nevím. Vízum mám na dva roky.

Proč jste si vybral právě naši školu? Město Říčany jsem znal již z dřívější doby, protože jsem zde již učil v Magic Hillu. Vaše škola mi připadala jako správné místo, kde bych chtěl pracovat. Také mě velice zaujal skatepark na nádherném sportovišti za školou.

Připadá vám naše škola cool? Ano, moc. Mám rád všechny lidi, se kterými tu pracuji. A hlavně mám rád své studenty, jelikož jsou zábavní a slušně se chovají. Také se mi líbí lokace školy, všechno je v dostupné vzdálenosti. Prostě skvělá škola, skvělí spolupracovníci a hlavně skvělí studenti.

Jaký na vás udělala dojem úroveň anglického jazyka na naší škole? Byl jsem příjemně překvapen, protože ve srovnání s jinými školami je zde úroveň opravdu vysoká.

Chtěl byste na naší škole učit více předmětů v anglickém jazyce? Samozřejmě, rád bych učil takový předmět, který každého baví, a zároveň bych tento předmět nejraději učil venku. Nejlépe tedy předměty s přírodním zaměřením.

Co si myslíte o naší škole jako o budově? Je to velká moderní barevná budova. Připomíná mi to moji střední školu, ale tato škola je modernější a hezčí. V Americe bychom také neměli takovéto sportovní prostředí/zázemí.

Jak byste popsal naši školu v pár bodech? Úžasná výzva v dobrém slova smyslu. Díky vysoké úrovni anglického jazyka nemohu pracovat s jedním tématem delší dobu, neboť by se pak výuka stala pro studenty nudnou. Samotného mě toto rychlé tempo posouvá. Je to škola plná zábavy, akcí a projektů.

Chtěl byste ještě něco říci na konec? Jsem šťastný, že tu mohu být a velmi si cením možnosti zde učit. Snažím se všechny motivovat k lepším výsledkům v anglickém jazyce, ale i v jiných vzdělávacích předmětech. Na své studenty jsem neskutečně pyšný.

Jakub Kolář, Filip Král, Šimon Krištůfek, Simona Petržílková (9. A)

 

 

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ

V tomto školním roce proběhla dvě školení pedagogického sboru v rámci krajského projektu primární prevence. Obě školení byla zaměřena na práci se třídou. Jako první proběhlo školení Třídnické hodiny - podporujeme dobré vztahy ve třídě, kde si pedagogové stanovili a na konkrétních situacích ukázali, které dovednosti žáků by jak mohli rozvíjet na třídnických hodinách. Seznámili se s teorií reflexe a vyzkoušeli se reflexi vést. Důležitou součástí sezení bylo i rozebírání konkrétních situací z praxe našich učitelů. Druhé školení se věnovalo tématu Práce s pravidly ve školní třídě. Učitelé si vyzkoušeli formulovat pravidla pro třídu. Ukázali si rozdíl mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Účastníci si uvědomili, že pravidla mají být spojena se společně sdílenými cíli. Sestavili si seznam pravidel ve třídě a určili si, jak reagovat na jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Zuzana Pokorná

 

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

učitele 1. stupně,

nástup ihned. Nabízíme náborový příspěvek 24 000 Kč, vyplácený po dobu tří let, stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou a důchodové pojištění. Dlouhodobý zástup za MD, další spolupráce možná.

Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 739 610 085.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena