ZŠ Bezručova

2. 11. 2018

Na startu nového školního roku

Adaptačkurz šesté třídy

Podhradí u Ledče nad Sázavou se na tři dny stalo domovem pro žáky hudební 6. A.

Po tuto dobu si pro ně připravili program lektoři z agentury Odyssea, se kterou již řadu let spolupracujeme.

„Už první den byl velice zábavný. Hráli jsme spoustu her.“ Jednoznačně největší zážitky měly děti z odpoledne druhého dne, kdy šly do lesa ke zřícenině místního hradu. Zde se žáci rozdělili do skupin, ve kterých tvořili dráhu pro míčky. Měli pak tři pokusy na to, aby míček celou dráhu bez vypadnutí či zastavení projel.

Velké dojmy také zanechaly večerní aktivity „Uvedení“ a „Pád důvěry“, během kterých si třída vyzkoušela vnímavost svých smyslů a důvěru ve zbytku třídy. Všichni prošli! Byl tak jednoznačně splněn cíl kurzu, kterým bylo třídu ještě více stmelit a začlenit do ní nově příchozí děti.

David Beneš,

třídní učitel

 

Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce se žáci z říčanských škol zapojí do projektu Příběhy našich sousedů, který realizuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem po celé republice. Hlavním cílem celého projektu je, aby se mladá generace setkala s  lidmi ze svého okolí, kteří jim mohou vyprávět zajímavé osobní vzpomínky na dobu minulou.

Během následujících měsíců si vybraní osmáci a deváťáci z Bezručovky vyzkouší práci historiků, reportérů, ilustrátorů, archivářů nebo fotografů pod vedením svých učitelů a koordinátorů. Na samém začátku se setkají s pamětníkem, svůj rozhovor nahrají nebo natočí a nahrávku dále zpracují. Během projektu mohou navštívit archiv nebo workshop v Českém rozhlase.  Práce bude opravdu hodně. Na jaře příštího roku své výsledky představí při závěrečné prezentaci.

Moc děkujeme paní Renatě Skalošové z Muzea Říčany, která si na nás udělala čas a přišla žáky blíže seznámit s celou akcí.

Iva Mašková, Lejka Syslová,

realizátorky projektu

 

Atletický víceboj

Slunečné počasí vyšlo na atletický víceboj třetích až pátých tříd, který se konal v úterý a ve středu 18. – 19. 9. 2018.

Za tyto dva dny se na start postavilo 94 třeťáků, 66 čtvrťáků a 85 páťáků. Na žáky a žákyně třetích ročníků čekal dvojboj v podobě běhu na 60 metrů a skoku dalekého, čtvrté a páté ročníky si k tomu ještě zaběhly 300 metrů. Byla k vidění spousta výborných výkonů a nechyběly ani časy pod 9,50 sekund na nejkratší trati 60 metrů, téměř čtyřmetrové skoky do dálky a na 300 metrů časy blížící se k 56 sekundám.

Všechny výkony pak byly obodovány dle specifické bodovací tabulky, která je spravedlivá ke všem zúčastněným. Body za všechny disciplíny se sečetly a vzniklo pořadí nejlepších dívek a nejlepších chlapců v rámci každého ročníku. Tři nejlepší dívky a tři nejlepší chlapci pak byli oceněni na vyhlašovacím ceremoniálu, na který přijal pozvání elitní český sprinter Dominik Záleský, semifinalista z halového mistrovství světa 2018 na 60 metrů (6,61s osobní rekord) a účastník mistrovství Evropy 2018 na 100m (10,29s).

V průběhu víceboje samozřejmě padaly otázky, proč vlastně toto školní kolo je? Ti nejlepší vícebojaři se mohou těšit na nominaci na závody dětí na mezinárodním mítinku Hvězdy v Nehvizdech a rovněž na nominaci do Štafetového poháru, jehož součástí budeme již čtvrtým rokem.

David Beneš, Jan Šindelář,

realizační tým

 

Troufalost pomáhala

18. 9. školní kapela Troufalost hrála svou první akci. Bylo to hodinové vystoupení v rámci benefiční akce Jarmark u Ludmily v Praze na Náměstí míru. Hrálo se na podporu sociálně slabých rodin včetně matek s dětmi a chronicky duševně nemocných.

Takových akcí se účastníme opravdu rádi. Problémem bylo, že na společné zkoušky jsme měli pouze 14 dní, takže kromě těch pravidelných jsme zkoušeli, kdy se dalo – o přestávkách, po odpoledních navíc atd.  Mladí muzikanti přes prázdniny opravdu „makali“ a přišli perfektně připravení.  Považte - děti pracovaly pro školu přes prázdniny! Ještě k tomu mohly účast na této akci odmítnout. Nikdo to ale neudělal. Zkrátka mají srdce a to na pravém místě.

Martin Mužík,

hrdý kapelník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena