ZŠ Bezručova

29. 3. 2019

Projekt Patriot - sportovní soutěže

Již tradičně pořádá naše škola turnaj v přehazované a sálové kopané v rámci projektu Patriot. Termín letošního sportovního klání mezi říčanskými školami byl stanoven na pátek 8. března. Těšit jsme se mohli tedy na souboje mezi naší Bezručkou, 1. ZŠ Masarykovo náměstí a 3. ZŠ u Říčanského lesa.

Turnaj klasicky začínal přehazovanou, kde byly pro děvčata vypsány dvě kategorie, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída. K vítězství v utkání bylo potřeba vyhrát dva sety. Ty byly hrány do 15 bodů. Od loňského roku došlo k výraznému srovnání sil. Svědčí o tom to, že z šesti utkání se celých pět hrálo v třísetové bitvě. V mladší kategorii zvítězila děvčata 1. ZŠ Masarykovo Náměstí před 3. ZŠ u Říčanského lesa. V kategorii starších si pořadí tyto školy prohodily. Třetí místa obsadila družstva domácích z Bezručky.

Pro domácí barvy přišel trochu jiný příběh v turnaji sálové kopané. Po dvou vítězstvích se Bezručka mohla radovat z prvního místa. O to druhé si to rozdaly 3. ZŠ a 1. ZŠ. Ze zápasu, který měl být velice vyrovnaný, nakonec vyplynulo jasné vítězství pro 3. ZŠ u Říčanského lesa.

Za poslední roky se jednalo určitě o nejpovedenější turnaj, kdy všechny školy postavily družstvo do každé z kategorií. Žáci srdnatě bojovali a nenechali žádný bod ležet. Ve vzduchu byla cítit zdravá rivalita a soutěživost. Takže se těšíme opět za rok na další krásné bitvy.               David Beneš, trenér a učitel TV

Jsme první v okrese!

Jako v každém školním roce, se i letos na ZŠ Bezručova konala a koná řada soutěží a olympiád. Mezi nimi je i ta zeměpisná. V té si mohli v lednu žáci vyzkoušet své geografické znalosti v rámci školního kola. Ti nejúspěšnější pak pokračovali v „zeměpisném klání“ ve středu 20. února v okresním kole v Čelákovicích. Soutěž měla tři části – práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část.

Další dny pak všichni zúčastnění netrpělivě čekali na výsledky. A pak to přišlo. Velká gratulace. Marius Didek, žák třídy 7. A, se umístil na 1. místě kategorie B.

20. března tak na Kladně vyzkouší své zeměpisné znalosti společně s ostatními úspěšnými řešiteli celého Středočeského kraje v krajském kole této soutěže. Držíme palce.

Helena Mrázová, učitelka zeměpisu

 

Příběhy našich sousedů
v centru Na Fialce

Dva pamětnické příběhy představily 8. března týmy z Bezručovky v centru Na Fialce – před odbornou porotou a plným sálem diváků.  Dva lidské osudy, na které se díky projektu Příběhy našich sousedů nezapomene:

Marie Kheilová (původním příjmením

Provazníková, nar. 1940)

S paní Marií Kheilovou jsme se setkali v domě naší spolužačky Markéty, která je její vnučkou. Paní Marie se narodila v Sibřině u Říčan a válečná léta prožila u prarodičů na Strašíně. Dědeček byl starostou a v době Pražského povstání v jejich domě sídlili vojáci Rudé armády, na které ráda vzpomíná. Také si ale pamatuje, jak za války přišla o kamarádku židovského původu.

 Po válce se Marie přestěhovala za rodiči do Prahy, ale na Strašín se ráda vracela, a tak viděla, jak do života jejích prarodičů dramaticky zasáhla kolektivizace. Dospívala s cejchem dcery živnostníka, který byl v padesátých letech vězněn a zbaven majetku. Vysokou školu chemicko-technologickou dokončila s výbornými výsledky, pracovní umístěnku ale dostala tu nejhorší – v pohraničí, kde trestanci budovali fabriku v areálu hlídaném vojáky. Marie to však nevzdala, časem si udělala aspiranturu; ani pak však nemohla pracovat ve svém oboru. Nikdy nevstoupila do KSČ, v práci si ale získala respekt díky vzdělání a profesionalitě. Po smrti svého muže vychovávala sama dvě děti. Na nepřízeň osudu si ale nestěžovala - zůstává optimistkou.

„Strach je nejlepším způsobem, jak ovládat lidi. A když se k tomu přidá nedostatek, tak se manipuluje úžasně. Myslím si, že před nastolením strachu ve společnosti je jedinou obranou ta nedokonalá forma řízení společnosti, a to je demokracie.“ (Marie Kheilová, prosinec 2018)

https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/ricany-2018-2019/kheilova-marie/

František Reichel (nar. 1938)

V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme měli možnost poznat pana Františka Reichela.  Setkání probíhalo ve škole v předvánočním čase. Pamětník je velmi úzce spjat s okolím naší školy. Jako malý chlapec jezdil k tetě na víkendy a prázdniny do Radošovic. Nebylo by na tom nic neobvyklého, kdyby se vzpomínky na Radošovice neodehrávaly během 2. světové války.

Do Radošovic se s rodiči a sestrou přestěhoval jako sedmiletý chlapec z Prahy, která byla bombardována.  Od dubna 1945 do září 1945 navštěvoval dokonce i naši školu. Jak sám říká, vzpomínky na ni nemá žádné. V této době prožíval konec války. Vyprávěl nám o tom, jak lidé strhávali německé nápisy a oslavovali příjezd ruských vojsk. Pan František spolu s kamarády za vojáky často chodil a obdivoval vojenskou techniku. Během 50. let přestává do Radošovic jezdit. Začal se věnovat skautingu, volejbalu a hlavně studiu. Jeho životní příběh je velmi pestrý. Vystudoval veterinu, ekonomii a teologii. Byl aktivním členem Československé strany lidové, na krátký čas vstoupil do vysoké politiky. V první polistopadové vládě zastával post ministra bez portfeje. „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Ale teď jsem rád, že tím nejsem.“ (Fr. Reichel, prosinec 2018)

https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/ricany-2018-2019/reichel-frantisek/

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena