ZŠ Nerudova

2. 11. 2018

Podzim v Nerudovce

Akcí v říjnu a na listopad bylo a je naplánováno celkem mnoho. Ať to jsou akce školní družiny, ale i žáků naší školy.

 Hned na začátku října jsme přivítali v naší škole delegaci z polského partnerského města Opatowek. Organizátorem setkání byl odbor zdravotnictví a sociálních služeb našeho městského úřadu. Pro hosty byla připravena prohlídka školy, malé upomínkové dárečky a krátké kulturní vystoupení. Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu, děti byly absolutně bezprostřední. Pro polské pracovníky, kteří byli nejen z odboru sociálních služeb, si připravily i přivítání v polštině. Děti reagovaly na setkání s „dospěláky“ velmi bezprostředně a vstřícně.

Po celý říjen probíhají i akce k 100. výročí založení naší republiky - ať to bylo školní kolo ve výtvarné soutěži, třídní projektový den nebo sázení „Stromu republiky - Nerudovky“.

V rámci zapojení do projektu „Jsem laskavec“ proběhla vystoupení pro seniory. Krátká pásma si připravily děti z přípravné třídy a 5. ročníku naší školy. V průběhu listopadu se budeme chystat na Den otevřených dveří, který bude již tradičně spojen s předvánoční prodejní výstavkou prací našich žáků. Vše je plánováno na 29. listopad 2018, od 8:30 do 11:00 hod. Tímto zveme na tuto akci všechny  spoluobčany a rodiče žáků.

 

Strom republiky - Nerudovka

V rámci oslav 100. výročí založení naší republiky, bylo největší akcí tohoto období v naší škole, zasazení stromu republiky - lípy Nerudovky na Masarykově náměstí v Říčanech. Celá akce proběhla 17. 10. 2018.

Této události se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale přišly nás pěvecky podpořit i děti z mateřské školky U Slunečních hodin v Říčanech, zúčastnil se i nově zvolený senátor Zdeněk Hraba, rodiče, říčanská veřejnost.

Po krátkých proslovech, s připomenutím historie i s přáním do budoucnosti, došlo ke slavnostnímu aktu.

Žáci školy, spolu s pedagogickými pracovníky, připravili poselství do budoucnosti. Toto poselství bylo umístěno do připravené „kapsy“ u kořenového balu. Zde byl popis dnešního významného dne a výtvarná práce, kterou nakreslil žák naší školy - Radek Bastr, v rámci školní soutěže vyhlášené k tomuto výročí. Všichni přítomní si spolu zazpívali i píseň, která doprovázela naší republiku po celých 100 let. Každé z přítomných dětí přispělo malou lopatkou hlíny k jejímu budoucímu růstu. Dnešní památný  den bude u lípy připomínat i deska s uveřejněním dne jejího zasazení.

Jitka Macháčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena