ZŠ Nerudova

28. 12. 2018

Co se děje v ZŠ Nerudova

 

Divadlo pomáhá

Již dvakrát navštívilo naši školu interaktivní divadlo Fórum. Ve svých představeních uplatňuje princip prožitkového vzdělávání, zejména v oblasti primární prevence. Herci odehrají představení, ve kterém se hlavní postava dostává do komplikovaných situací, nesprávně je řeší a vyústění je pro ni negativní až tragické. Při opakovaném přehrávání diváci zastavují děj v situacích, které jsou jim nepříjemné a vlastním zapojením do děje korigují chování postav. Lektor představení vede a zachovává fikci příběhu. Dochází k diskuzi o chování lidí – herců, k pochopení problému, jeho příčin, možných následků, jeho řešení či vyřešení. Toto sdělení žáci vnímají mnohem intenzivněji než při výuce.

Z mnoha titulů představení, které divadlo nabízí, jsme pro naše žáky vybrali témata kyberšikany („Jseš nula!“) a násilí ve společnosti („Nekecej a Hraj!“). Z profesionality herců, včetně jejich velké empatie s našimi žáky, jsme velmi spokojeni.

Projekty, dotace

I naše škola stejně jako ostatní základní školy se aktivně zapojuje do dotačních a grantových projektů. Od ledna 2019 se zapojujeme do projektu v rámci OP VVV, tzv. Šablony II. Cílem tohoto projektu bude obměna počítačového vybavení v PC pracovně, další vzdělávání pedagogických pracovníků, nově bude zřízena pozice kariérového poradce,…

V současné době ukončujeme dotační titul z oblasti minimální prevence „ Prevence Nerudova“, který byl financován z prostředků Středočeského kraje. Po dobu trvání projektu se mohli žáci zúčastnit workshopů primární prevence, které organizovala Cesta integrace.

V současné době se připravujeme na podání žádosti na obměnu školního pozemku, opět z prostředků Středočeského kraje.

V předvánočním čase jsme se také aktivně zapojili do projektu „Ježíškova vnoučata“, který organizuje Český rozhlas. Pro seniory z celé republiky vyrobili žáci školy celkem 160 přáníček, která budou distribuována do jednotlivých sociálních zařízeních. Přejeme ještě jednou všem, nejen jmenovaným seniorům, klidné vánoční svátky a klidný rok 2019

Environmentální výchova

v Nerudovce

Jako škola s titulem „Škola udržitelného rozvoje“ vedeme žáky k třídění odpadu, k úspoře neobnovitelných zdrojů a k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy. Klademe důraz na začleňování environmentálního vzdělávání žáků do každodenního chodu školy, včetně výuky v přírodě a zdravého životního stylu. Žáci se celoročně starají o úklid v okolí školy, o květiny ve třídách i ve společných prostorech. Společně neustále zvelebujeme a obohacujeme školní pozemek. V současné době je připraven projekt na revitalizaci školního pozemku. V rámci tohoto projektu bychom chtěli vytvořit novou přírodní učebnu s pracovním stolem, vyvýšenými záhony, zahradním domkem… Naším dalším cílem je obnova studny, kterou bychom chtěli využívat při zalévání rostlin na pozemku.

Celá škola se pravidelně účastní nejen veřejných projektů jako je Recyklohraní, Zdravá pětka, Sazka olympijský víceboj, Kapku šetřím, ale také organizuje vlastní školní projekty. V dohledné době nás čekají: Zdravá svačinka, Vánoční dílny z přírodních materiálů, Ptáci na krmítku, výlet do Vodního domu, soutěž EVVO pro říčanské předškoláčky atd.

V novém roce přejeme všem hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

 

Mikulášská nadílka

Prosinec je pro děti kouzelným měsícem, v očekávání příchodu Mikuláše a štědrovečerní nadílkou. I u našich dětí se tento měsíc stává pohádkovým. Hned na začátku nás navštívil Mikuláš a andělem a čertem. Tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví našeho města a městské policie, kteří se tohoto úkolu zhostili jako každoročně na výbornou. Malé děti měly velký respekt, slíbily svaté trojici mnoho slibů, čert nám nechal všechny děti ve škole, nikoho si neodnesl.

Hned druhý den navštívili žáci 1. stupně Betlémování v Kutné Hoře. Zde zažili krásné zážitky nejen v tanci s čertem, ale i při seznámení s tradicí vánoc.

Závěr adventního času byl věnován třídním vánočním besídkám. Prosinec utekl jako voda a my se již těšíme na další akce a úkoly, kterém nás čekají v dalším roce.

Dovolte nám, abychom čtenářům popřáli klidný nový rok, hlavně zdraví a pohodu.

Jitka Macháčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena