ZŠ Nerudova

1. 2. 2019

Život v Nerudovce – máme za sebou I. pololetí

Lednová výuka v naší škole byla zaměřena na završení I. pololetí úspěšnou klasifikací ve všech ročnících a pro žáky 9. ročníku na zodpovědný výběr učebních oborů, které budou psát na přihlášky. Znalosti nezískávali naši žáci jen během výuky ve třídách, ale také účastí na různých mimoškolních akcích. Proběhly další workshopy minimální prevence s Cestou integrace zaměřené na předcházení rizikového chování. Děti z přípravné třídy, žáci speciální třídy a 1. stupně zhlédli další divadelní příběhy „Krejčíka Honzy“ v MěKS. Žáci druhého stupně „cestovali“ na Borneo s agenturou Planeta Země a získali nové zeměpisné poznatky. Proběhl tradiční Den zdravé výživy se soutěží o nejzdravější svačinu. Žáci 1. – 9. ročníků uplatnili svoji zručnost, nápady a fantazii v Projektovém dnu - keramická dílna. Přípravná třída se opět vypravila na další cyklus Programu Státní opery dětem – Hurá do opery. Tento projekt odlehčenou, zábavnou a nenásilnou formou přivádí děti k zájmu o operu, ony tak poznávají základní repertoár operních domů, uvidí přípravu dospělých tanečníků na představení a poznají řadu hudebních pojmů. 

V II. pololetí nás čeká spousta dalších akcí, nových výzev a příležitostí, které vhodným způsobem doplní běžnou výuku. Jednou z takových výzev je dvouletý projekt „Šablony v Nerudovce“, který nám schválilo MŠMT v rámci programu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je cílený na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou ucelených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a motivaci ke vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi dlouhodobým nebo opakovaným prospěchovým neúspěchem. Na realizaci těchto aktivit může škola pořídit nová zařízení – tablety, které nahradí již nevyhovující a zastaralou ICT techniku. Další aktivitou projektu je poskytnutí dočasné personální podpory kariérového poradce žákům a jejich rodičům. Kariérový poradce se zaměří na budoucí možnosti vzdělávání žáků, jejich profesní orientaci, sledování jejich zájmů, preferencí a předpokladů pro výběr budoucího povolání, aby se předcházelo možnému předčasnému ukončení jejich vzdělávání. Aktivitou zaměřenou na praktickou využitelnost poznatků, s důrazem na mezipředmětovou spolupráci, bude projektový den ve škole a komunitní osvětová setkávání, jež mají za úkol zapojit do činností školy rodiče žáků, přátele školy a zástupce organizací v místě školy. Cílem bude vzbudit u žáků zájem a odpovědnost za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

Blanka Veselá

 

Základní informace k zápisu do 1. třídy a do přípravné třídy pro další školní rok

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude probíhat opět elektronickou formou na stránkách: www.skoly.ricany.cz , o termínu spuštění těchto stránek budeme informovat na stránkách školy. Na těchto stránkách také získáte další informace o zápisu, který se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 8.00 do 14.30 hod v budově školy. S sebou je nutné mít zejména doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy, jsme školou pro žáky se zdravotním postižením, kombinovanými vadami.

Tak jako v minulých letech se budeme snažit přivítat od září 2019 nové děti v přípravné třídě. V této třídě se připravují děti s doporučeným odkladem povinné školní docházky na svůj vstup do školního života.

Výuka v této třídě probíhá v blocích, děti se zúčastňují nejen třídních, ale i školních akcí. Výuka zde probíhá denně ve čtyřech vyučovacích hodinách.

Zápis do této třídy probíhá elektronicky na www.pripravka.ricany.cz a bude umožněn od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019.  Všechny další informace najdete na dané webové adrese, popř. na stránkách školy: www.zs-nerudova.interlet.cz , nebo je rádi sdělíme na tel. čísle 323602005    

Jitka Macháčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena