Cyklostezka Do Prahy na kole se začne stavět

1. 2. 2019

Cyklostezka v délce čtrnácti kilometrů by měla ještě letos propojit Kolovraty, Říčany, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice. V minulém roce vybraly obce stavební firmu. S nejvýhodnější nabídkou zvítězila akciová společnost OHL ŽS. Nezávislý stavební dozor provádí společnost NDCon s.r.o. Koncem listopadu pak proběhly nutné formální náležitosti – výzva k zahájení prací a předání staveniště. Na fotografiích jsme zmapovali některá místa, kudy povede trasa v našem městě. Realizace bude spolufinancována z fondů EU.

 

Začátek říčanské části cyklostezky před ČOV. Úsek povede pod plánovaným Pražským okruhem.

Cyklostezka povede podél zdi opuštěné nedostavěné věznice.

 U revitalizované části Říčanského potoka nad biotopem vznikne jedna ze zastávek s altánem.

Z Vysoké povede trasa k propustku pod 101 kde bude přeloženo současné koryto potoka do nového průtokového otvoru a stávající koryto bude sloužit pro pěší, cyklisty a bruslaře.

Koryto Říčanského potoka v zatím zpustlém prostoru zvaném Pohodové údolí, pod hrází Mlýnského rybníka.

Místo pro altán s pohledem na historické centrum města.

Ulicí U Studánky povede trasa nedaleko zříceniny říčanského hradu.

Lávka přes Říčanský potok spojuje centrum města s Lázeňskou loukou. Vznikne zde nový širší most, který bude součástí cyklostezky.

Místo pro altánek s výhledem na Marvánek pro odpočinek a relaxaci.

 

U Rozpakova bude další ze zastřešených zastávek s pohledem na hladinu rybníka. Přes odtok na hrázi vznikne nový můstek. 

Vyhlídkové místo nad Marvánkem a Rozpakovem.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena