Zastupitelstvo

Nová rubrika Zastupitelé

Na základě požadavků některých zastupitelů zřizujeme novou rubriku, která bude určena k prezentaci stran a klubů působících ve vedení města Říčany. Každý zastupitel má k dispozici půl strany. Tato rubrika je určena pro vyjádření názorů jednotlivých uskupení či zastupitelů, nikoliv pro předvolební inzerci. Případné reakce na texty budou uveřejněny nadále v rubrice Názory.

Redakční rada

Komunální politika má výhodu okamžité zpětné vazby

6. 9. 2018

Vážení říčanští obyvatelé, milí sousedé, dovolila jsem si naposledy v tomto volebním období využít prostor určený každému ze zastupitelů města. Chci vám především poděkovat za důvěru, kterou jste v nás vložili, a pevně doufám, že jsme ji nezklamali. Mluvím-li sama za sebe, snažila jsem se, aby veškerá má rozhodnutí byla učiněna s nejčistším svědomím.

pokračování


S čistírnou stále o krok pozadu

6. 9. 2018

Doslova za vteřinu dvanáct uspělo naše město s žádostí o dotaci na rozšíření čistírny ve zřejmě poslední výzvě financované EU tomto dotačním období. Teď už stačí jen doložit spousty dokladů, získat vodoprávní rozhodnutí, vysoutěžit dodavatele. Měli bychom jásat. Opravdu?

pokračování


Rybníky ve městě a okolí se nám daří čistit

6. 9. 2018

Voda a sucho. To jsou slova, která se v letošním parném létě skloňovala téměř každý den. Říčany patří do oblasti, kde bylo zaznamenáno výjimečné až extrémní sucho, které se stanovuje podle stupně sucha v půdní vrstvě.

pokračování


Hvězdy NHL opět v Říčanech

6. 9. 2018

Vážení Říčaňáci, rád bych vás informoval o tom, že se již stává tradicí vidět o prázdninách v MERKUR ICE ARÉNĚ české i zahraniční hráče ledního hokeje té nejvyšší úrovně.

pokračování


Proč jsem volil změnu?

6. 9. 2018

Na úvod svého článku zastupitele, díky opakovaným dotazům občanů, si dovoluji podat malé vysvětlení.

pokračování


Pomoc starým a nemocným lidem v jejich domácím prostředí

6. 9. 2018

Jako lékař podporuji služby, které pomáhají nemocným nebo starým lidem zůstat co nejdéle, nebo úplně, v jejich domácím prostředí.

pokračování


Poděkování říčanským seniorům

6. 9. 2018

Za poslední čtyři roky jsem měl možnost se na říčanské radnici i mimo ni setkávat se říčanskými seniory (společně s Michalem Mrázkem, radním pro zdravotnictví a sociální věci).

pokračování


Koalice Klidného města s D. Frydrychem měla smysl

6. 9. 2018

Tak tu máme volby. Bouřlivě se diskutuje. A bohužel i tento Kurýr je důkazem, jak se jedni snaží bez slušnosti a studu pošpinit ty druhé. Další se zase holedbají osobními zásluhami, svůj přínos zveličují, přičemž zapomínají, že všechno ve městě vzniká v týmové spolupráci.

pokračování


Žádá město dostatečné dotační prostředky na výstavbu nové školy?

6. 9. 2018

Na červnovém zastupitelstvu proběhlo hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ZŠ na Komenského náměstí. V obecné rovině je to samozřejmě v pořádku, ale je škoda, že zastupitelé nevyslyšeli mojí námitku k výši možných investičních nákladů.

pokračování


Stacionář OLGA slouží lidem již tři roky

6. 9. 2018

Ano, je to tak. Od otevření říčanského stacionáře uplynuly na konci května tři roky. V době jeho plánování a stavby měla v každém vydání Kurýru místo poznámka o tom, kolik peněz se na něj podařilo vybrat. Kdo by nevěděl: jednalo se u nás o unikátní projekt, který byl z větší části financován ze sponzorských darů Říčaňáků, které zahrnovaly jak milionové dary, tak stokorunové položky.

pokračování


Děláme to dobře (?)

6. 9. 2018

Jako Klidné město jsme často kritizováni opozicí, v posledních měsících i bývalými kolegy. Nestavíme to, co chtějí, stavíme to, co nechtějí, a navíc většinou špatně. Cítím proto potřebu napsat do rubriky názorů krátké zamyšlení.

pokračování


Čím více křesel v zastupitelstvu, tím lepší Říčany?

6. 9. 2018

Nově založená stranická buňka politického uskupení STAN přišla s návrhem rozšíření počtu říčanských zastupitelů z 21 na 25. Klidné město žádnou paralelu mezi počtem zastupitelů a lepší správou města nevidí, proto naši radní a zastupitelé tento návrh odmítli. Pokusím se vysvětlit, proč:

pokračování


Hala u gymnázia

6. 9. 2018

Předesílám, že mám ke státnímu gymnáziu srdeční vztah, strávil jsem zde 7 let a je to moje mládí. Ačkoliv vývoj na škole v posledních letech sleduji s mírnými obavami, inicioval jsem městskou investici do revitalizace plochy před vstupem s designovými architektonickými prvky pro posezení studentů.

pokračování


Den dětí - Dětský den

6. 9. 2018

Málokdo asi ví, že historie oslav Dne dětí spadá do roku 1920 a původní myšlenka vznikla v Turecku, kde je státem uznávaným svátkem.

pokračování


Hala u gymnázia díky přístupu města (zatím?) nebude

6. 9. 2018

Původně jsem psal tento článek jako informaci o stavu přípravy projektu, kterému se více než dva roky věnuji. Dnes musím smutně potvrdit, že díky přístupu vedení města, které měsíce licitovalo podmínky k této krajské investici a požadovalo po Kraji finanční plnění, místo aby bylo rádo, že nám tu vznikne další kryté sportoviště, aniž by to naše město něco stálo, se realizace odkládá. Výstavba haly u Říčanského gymnázia je pozastavena a prostředky z rozpočtu alokovány na jiný projekt. Věřím, že nejpozději příští rok bude hala opět zařazena do investičního plánu, a dělám vše pro to, aby tomu tak bylo.

pokračování


V zastupitelstvu města vznikl nový klub STAN

5. 9. 2018

Poté, co na březnovém zasedání zastupitelstva našel návrh Zdeňka Hraby na doplnění jednacího řádu tohoto orgánu města podporu jak M. Mrázka, P. Bartoše, P. Nováka, D. Frydrycha, opozice, tak i části Klidného města, je nyní možné, aby se zastupitelé mohli svobodně sdružovat v klubech. Tak, jak je zvykem v ostatních městech.

pokračování


Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena