Dementia

30. 11. 2018

Proč trénovat mozek a jak na to

Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou paměti, znamená postarat se o všechny jeho potřeby. Jednou z důležitých součástí péče je i zajištění dostatečného množství podnětů, neboť jejich nedostatkem a nedostatkem kontaktu s druhými lidmi dochází k prohlubování úbytku paměti a dalších funkcí mozku. Že nevíte jak na to? Přijďte si nás poslechnout.

Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú. Scházíme se v prostorách Domova Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujmanové 2045/2. Další setkání proběhne výjimečně v pátek 21. 12., dozvíte se více na téma „Proč trénovat mozek a jak na to“. Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.

V lednu 2019 proběhne setkání pečujících opět standardně 4. úterý v měsíci, tedy 22. 1.

Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče

(tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena