Elektronická aukce opět v Říčanech

29. 8. 2014

Vážení spoluobčané, je to již více než rok, kdy Říčany, jako vůbec první město v naší zemi, vyhlásily a uspořádaly pro své občany projekt Město občanům, jehož cílem bylo vybrat dodavatele elektrické energie a plynu pro jednotlivé domácnosti pomocí elektronické aukce.

Od počátku jsme věřili, že tento způsob výběru dodavatele může přinést občanům výrazné úspory a narovnání často nejasných smluvních vztahů. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Během celého loňského roku se zúčastnilo aukcí celkem 1022 říčanských domácností.  Jejich průměrná úspora byla v komoditě plyn 29,9 % a v komoditě elektrická energie 21,4 %, což celkově představuje úsporu téměř 14 000 000 Kč. První říčanská aukce pro domácnosti, která proběhla 13. 3. 2013, byla impulzem pro další města a obce v celé ČR. K dnešnímu dni již proběhly aukce konané servisní organizací eCentre ve stovkách měst a účastnilo se jich více než 25 000 domácností a 3 000 firem.

Již při podepisování smluv s novými dodavateli měli občané přirozeně otázky, co se bude dít po uplynutí sjednané smluvní doby s dodavatelem (24 měsíců).

Na základě požadavků občanů se nám jevila jako nejlepší možnost opakované aukce konané před uplynutím sjednané smluvní doby, která zajistí znovu nejlepší možné ceny pro následující období. Prodloužení smlouvy a setrvání u stávajících dodavatelů by mohlo mít totiž za následek skokové zvýšení ceny a postupné další zvyšování během smluvního období. Je důležité si uvědomit, že cílem aukce není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také stanovení individuálních smluvních podmínek, které zajistí neplacení dalších zbytečných poplatků dodavateli.

Z těchto důvodů připravujeme opět jako první město opakovanou aukci pro domácnosti, která vám zajistí nejlepší ceny a podmínky také pro následující období. Tato služba je opět pro občany bezplatná.

Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude zaslán dopis s informacemi, jak dále postupovat. Opakované zařazení je velmi snadné a pomůžou vám s ním opět pracovníci eCentre, kteří pro vás budou k dispozici v infocentru v Říčanech od 3. 9. 2014 každé pondělí a středu od 15 do 17 hodin. V tyto hodiny se můžou přihlásit také noví zájemci o aukci.

Věříme, že tak jako město Říčany využívá již třetí rok opakovaně aukce a snižuje tak své náklady, využijete tuto možnost opakované aukce také vy, ke snížení nákladů vaší domácnosti.

Jindřich Morávek, eCentre

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena