Městská policie Říčany

1. 12. 2017

Městská policie radí a informuje

Pokud cestujete často autem, můžete si zvláště v podzimních a zimních měsících všimnout, že spousta řidičů neví, jak správně používat mlhová světla na svém vozidle. Nebo na ně prostě zapomínají. Není problém v tom, že by je neuměli zapnout nebo vypnout. Spíše vůbec netuší kdy je zapnout a poté zase vypnout. Nejen, že se tím stávají nebezpeční sami sobě, to pokud je zapomínají zapínat, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Co o mlhových světlech říká odborná literatura tedy zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o silničním provozu?

V § 32 je napsáno:

§32 (4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

V § 2, což je vymezení pojmů zákona, se navíc dočteme:

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu...

Jak vyplývá ze zákona, zatímco použití zadních mlhovek je za snížené viditelnosti povinné, použití předních světel za snížené viditelnosti už je věcí dobrovolnosti. Ne každý vůz je proto předními mlhovkami vybaven. A zákon ve své podstatě nezajímá to, abychom dobře viděli, ale abychom byli dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.

Situaci, kdy je čas mlhová světla spustit, poznáme bezpečně. Mělo by se jednat o mlhu, sněžení či déšť natolik hustý, že nás donutí rapidně snížit cestovní rychlost. V takovém případě (pokud již za vámi nejede jiné vozidlo) jste povinni zadní mlhovou svítilnu použít. V případě za sebou jedoucí kolony vozidel by správně mělo zadní mlhovou svítilnu použít vždy poslední vozidlo. Je to stejné jako s použitím výstražných světel v případě stojící kolony vozidel.

Problém nastává ve chvíli, kdy taková situaci přejde, anebo vás dojede jiné vozidlo. V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat a mlhová světla vypnout, jelikož řidiče jedoucí za vámi oslňujete asi natolik, jako vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič špatně rozezná, kdy brzdíme. Ale jsme jenom lidé, může se stát, že zapomeneme. Od toho nás na použití mlhových světel upozorňuje intenzivní kontrolka na přístrojové desce.

Je důležité upozornit, že snížená viditelnost, o které mluví § 2 zmíněného zákona, není důvod pro zapnutí mlhových světel. Ze zkušenosti musíme říci, že někteří řidiči používají mlhová světla právě pokaždé, kdykoli dojde ke zmíněné snížené viditelnosti. Možná proto, že na sebe chtějí upozornit, nebo jen proto, že chtějí lépe vidět. Je zapotřebí si ale uvědomit, že mlhové světlo je velmi výrazné a za jasné noci oslní více, než zapnutá dálková světla protijedoucího vozidla.  

Nesprávné použití mlhových světel je přestupkem ze který hrozí řidiči pokuta. Buďte prosím k sobě tolerantní a používejme mlhová světla pouze v případech, kdy jsou opravdu potřeba.

Městská policie Říčany přeje čtenářům Říčanského kurýru šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití svátků.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena