Městská policie Říčany

2. 3. 2018

Městská policie radí a informuje

Dne 13. a 14. února se strážníci zaměřili na prevenci, a to u žáků Mateřské školy a Základní školy NEMO a 2. Základní školy Bezručova - školní družiny v ulici Sokolská. Prevence byla zaměřena na bezpečnost v dopravě, povinnou výbavu jízdního kola, bezpečnost na internetu, chování při kontaktu s cizím zvířetem nebo s cizí osobou. Byla probrána i pravidla chování na lyžařských sjezdovkách, jelikož nadcházelo období jarních prázdnin, kdy děti tento čas tráví na horách. Nechyběla ani ukázka výstroje a vybavení strážníka městské policie.

 

Z knihy událostí

4. února, 11.35

Strážníci přijímají telefonické oznámení o muži, který je zjevně posilněn alkoholem a skáče do ledové vody rybníka Marvánek. Muž následně z vody vylézá, ale zůstává ležet na břehu. Na místě se nachází oznamovatel ale i další osoby, které jdou muži pomoci. Na místo je okamžitě vyslána hlídka strážníků a je vyrozuměna zdravotnická záchranná služba, která již byla svědky z místa události se situací seznámena. Po příjezdu na místo strážníci zjišťují muže, který je při vědomí, pod vlivem alkoholu a pravděpodobně i jiných návykových látek a pronáší slova o svém smrti. Provedenou orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu je zjištěna hodnota 2.04 promile. Při provádění ošetření a vyšetření zdravotnickou záchrannou službou je muž agresivní a to do takové míry, že musí být spoután na rukou. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která provedla vyšetření na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem. Posádkou zdravotnické záchranné služby je rozhodnuto o převozu muže do nemocničního zařízení v Praze, kdy následnou asistenci u převozu poskytuje přítomná hlídka Policie ČR z důvodu agresivního a sebepoškozujícího jednání muže.

7. února, 00.03

Všímavý občan ulice Řípská si všímá technického nedostatku u sousední nemovitosti, kdy z této vytéká voda a to pravděpodobně z důvodu havárie. Strážníci v místě kontaktují oznamovatele, je zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě a z nemovitosti ve větší míře vytéká voda a to z pozemku až na přiléhající komunikaci. V nemovitosti se nachází provozovna, kdy z viditelných údajů označení provozovny se strážníci na telefonických kontaktech snaží dovolat odpovědné osobě, avšak marně. Dále je zjištěno, že vstup do nemovitosti je otevřený a uvnitř se svítí. Strážníci vstupují do nemovitosti a zjišťují, že v objektu nemovitosti je na WC otevřený uzávěr splachování. Strážníci jej uzavírají a zabraňují tak dalšímu vytékání vody. Následně se na místo odstavila odpovědná osoba, která se v objektu nemovitosti nacházela. O události je vyrozuměn majitel nemovitosti. Odpovědná osoba následně objekt zabezpečila, namrzající vodu z komunikace odstranila tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Havárii pravděpodobně zapříčinil nezodpovědný zaměstnanec provozovny.

 

7. února, 19:30 h.

Na základě anonymního telefonického oznámení strážníci prověřují vozidlo a jeho řidiče, který navštěvuje restaurační zařízení v ulici Černokostelecká, kde konzumuje alkohol. Z restauračního zařízení, dle oznámení, pokračuje vozidlem pod vlivem alkoholu do svého bydliště v obci Louňovice. Za necelou hodinu od oznámení je řidič vozidla strážníky spatřen, jak nastupuje do vozidla a odjíždí od restauračního zařízení. Následně je řidič vozidla autohlídkou strážníků zastaven, vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Při komunikaci se strážníky je z dechu řidiče znatelně cítit alkohol, proto je provedena orientační dechová zkouška na jeho přítomnost, která je pozitivní a to s výsledkem 1,22 promile. Jelikož je řidič tímto svým jednáním podezřelý ze spáchání trestného činu, je strážníky omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie ČR, které je celá událost předána k provedení dalších úkonů a opatření.

10. února, 21.33

Autohlídka městské policie zastavuje řidičku vozidla Citroën v ulici Černokostelecká, kdy řidička je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku. Na výzvu strážníků k předložení průkazu totožnosti a dokladů potřebných k řízení vozidla řidička sděluje, že žádné doklady u sebe nemá. Následnou lustrací jsou její osobní údaje zkontrolovány a je zjištěno, že řidičce byl v listopadu loňského roku zadržen řidičský průkaz. Koordinace pohybů, komunikace a zejména chování řidičky vykazuje známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou. Strážníky je provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. V mezičase je na místo přivolána i hlídka Policie ČR, která tou dobou disponuje testem na omamné a psychotropní látky. Následný test provedený hlídkou Policie ČR je pozitivní. Celá událost je tak strážníky předána Policii ČR k provedení dalších opatření a úkonů.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena