Městská policie Říčany

27. 5. 2018

Městská policie radí a informuje

 

Z knihy událostí

2. dubna, 16.34

Cizí muž v cizím pokoji. Na základě telefonického oznámení řeší strážníci muže pod vlivem alkoholu, který se nachází v pronajatém domě a na pokoji jiného oprávněného uživatele. Strážníci muže kontaktují a zjišťují důvod jeho jednání. Muž sedí na zemi, komunikuje potichu a působí malátně a pod vlivem alkoholu. Strážníky je vyzván k prokázání totožnosti, kdy ani po jejich nezbytné součinnosti není schopen hodnověrně prokázat svou totožnost a místo události se pokouší opustit, je rozhodnuto o jeho předvedení na Policii ČR. Zde muž opakovaně uvádí nepravdivé osobní údaje, tak aby jeho osobu nebylo možné identifikovat a pokračovat v dalších úkonech. Provedenou orientační dechovou zkouškou je zjištěna výše alkoholu a to celých 2.87 promile. Po úspěšném ztotožnění je muž propuštěn a jeho jednání bylo strážníky oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

13. dubna, 06.45

Na základě žádosti Policie ČR hlídka strážníků prověřuje oznámení od ženy, která sleduje pohyb podezřelého cizího muže na své zahradě v ulici Thomayerova. Muž následně zahradu opouští a odchází ulicí. Dle informací je oblečen pouze do spodního prádla a ponožek. Na místě události je současně s hlídkou strážníků i hlídka Policie ČR, která muže zajišťuje. Jak se posléze ukazuje, jedná se pohřešovaného muže, který se léčí s psychickým onemocněním. Strážníci muže následně převážejí k provedení dalších úkonů a opatření na Policii ČR. Zde si jej následně do své péče převzala zdravotnická záchranná služba.

 

20. dubna, 13.32

Poškození chodníku řeší strážníci v ulici Havlíčkova, kdy oznamovatel sděluje, že k poškození došlo nákladním vozidlem, které stálo u přiléhající nemovitosti a provádělo zde práce. Strážníci na místě zjišťují, že došlo k poškození asi pěti metrů povrchu chodníku, kdy tento je promáčknut v jeho středu. Pravděpodobně došlo k poškození vjetím nákladního vozidla na chodník. Dále je zjištěno, že v přiléhající nemovitosti bylo provedeno odčerpání vody. Strážníci hovoří s majitelem nemovitosti, který vše potvrzuje a předává kontaktní údaje na firmu, která práce provedla. Strážníci kontaktují i příslušné oddělení městského úřadu z důvodu vyčíslení způsobené škody, která je předběžně odhadnuta na deset tisíc korun. Celá událost je na místě předána strážníky Policii ČR k dalšímu šetření.

 

5. května, 16.05

Policie ČR žádá strážníky o součinnost při pátrání po pohřešované osobě, která opustila Nemocnici Říčany. Pohřešovaná osoba je dezorientována a trpí závažnou chorobou. Po upřesnění popisu osoby jsou informace předány všem hlídkám strážníků v terénu a do pátrání je zapojen i městský dohlížecí kamerový systém. Za necelých dvacet minut je pohřešovaná osoba nalezena a to i za pomoci veřejnosti. Dva muži si všimli osoby ležící v ulici Černokostelecká a toto oznámili městské policii. Následně bylo zjištěno, že ležící osoba neutrpěla žádná zranění a jedná se o pohřešovanou osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Zjištěné skutečnosti jsou předány Policii ČR a strážníci po dohodě pohřešovanou osobu převážejí zpět do nemocnice.

 

16. května, 01.22

Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření oznámení o hořících kontejnerech v ulici Jiráskova. Po příjezdu na místo strážníci zjišťují, že v místě události již probíhá zásah hasičského záchranného sboru. Šetřením je zjištěno, že došlo k zahoření dvou kontejnerů s plastovým odpadem. V důsledku požáru kontejnerů došlo k poškození ohněm u oplocení přiléhající nemovitosti. Dále bylo zjištěno, že přítomní svědci oba kontejnery uhasili svépomocí před příjezdem hasičů, kteří provedli jejich následné dohašení. Předběžně byla škoda vyčíslena na deset tisíc korun. Celá událost je dále v šetření Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena