Rekonstrukce Mlýnského rybníka v Říčanech potvrdila havarijní stav hráze

27. 11. 2015

Těsně před dokončením je zásadní rekonstrukce a odbahnění Mlýnského rybníka v Říčanech. Pokud by se letos neopravil, hrozilo by do budoucna nebezpečí protržení hráze.

Čtyřhektarový rybník, který město neřešilo desítky let, se o větší zásah přihlásil po povodních v červnu 2013. Nápor velké vody tehdy hráz značně poškodil. Díky příslibu dotace se město loni vrhlo na odbahnění, opravu hráze a revitalizaci okolí rybníka. Stavební práce jsou téměř u konce, odhalily však opakované sesuvy hráze. Napuštění se předpokládá na přelomu zimy a jara.

Jedna z největších investic města probíhá od letošního března. Projekt "Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže" se týkal především odstranění sedimentu ze dna rybníka, kompletní opravy hráze včetně bezpečnostního přelivu a výstavby nového chodníku. Většina prací, které provádí společnost HYDRO & KOV s.r.o., je hotová.

„V tuto chvíli je rybník odbahněný a připravený na napuštění. To však proběhne až po kolaudaci stavby. Ještě před začátkem zimy chceme stihnout dokončit nový chodník z přírodní zámkové dlažby, který je z velké části vybudovaný. Na závěr musíme vybudovat dřevěné molo pro přivázání loděk, laviček a veřejné osvětlení,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

Pouze asi u čtyřicetimetrové části hráze dochází i po opravách stále k sesuvům. „Při realizaci hráze došlo vlivem odtěžení rybničního sedimentu k sednutí hráze, podélné trhlině a posunu části návodního svahu do nádrže. Kopaná sonda přinesla výsledky, že v daném místě se nacházel mlýnský náhon a vrstva bahna v tloušťce 2,5 až 3 metry,“ vysvětluje Štěpánka Šritrová z oddělení investic města. Vedení města tak potvrzuje, jak důležitá tato investice je.

Projektant proto navrhl několik opatření pro stabilizaci hráze. „Je třeba vytvořit stabilizační opěrné patky a vyměnit zpevňující materiál. Na místo proto sypeme kamení, zhutníme a hráz opevníme,“ doplňuje Štěpánka Šritrová s tím, že hráz si v těchto místech musí přes zimu tzv. sednout. Část chodníku v tomto místě hráze se dokončí později, provizorně ji nahradí mlatová cesta. „Před napuštěním rybníka požadujeme posouzení hráze statikem. To, že v hrázi při povodních vyvěrala na několika místech voda, mělo své vážné důvody a potvrzuje se tak, že rozruch kolem říčanského Mlýnského rybníka měl opodstatnění,“ připomíná starosta města. 

Rybník je odbahněn a skoro celou hráz zdobí nový chodník s tím, že v rámci stavby bude prodloužen v ulici Podhrázská až k dětskému hřišti. Podhrázskou ulici uvede investor do původního stavu. Wolkerova ulice, kterou hojně využívaly stavební auta s těžkým nákladem, dokonce získá kompletně nový povrch. Pro návštěvníky se snad okolí rybníku podaří zpřístupnit již do konce roku.

Rekonstrukci ve výši cca 36 milionů korun částečně zafinancuje dotace z programu Ministerstva životního prostředí určeného na škody po povodních 2013 - Likvidace škod po živelných pohromách, kde je projekt registrován k podpoře.

Adéla Ambrožová

tisková zpráva města Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena