SDH Říčany

29. 3. 2018

Co nového u hasičů?

Vážení čtenáři příspěvků říčanského hasičstva, první kvartál roku 2018 máme již za sebou a tři před sebou. Čas letí a jaro, které již máme na dohled, je symbolem nových začátků, pučících keřů, stromů a v neposlední řadě i mláďat všeho druhu. To náš hasičský potěr již tento rok absolvoval dvě soutěže. Ta první se konala 25. 2. v Kuří, jednalo se o okrskovou soutěž zaměřenou na uzly, mladší žáci mají druhé místo a starší místo třetí. Další skalp zajistila Klárka Nechvátalová, kterou rozhodčí vyhlásili jako druhou nejrychlejší uzlovačkou ze všech dětí v kategorii mladší žáci. Klárce za celý sbor gratulujeme ke krásnému výkonu a děkujeme za příkladnou prezentaci našeho sboru. 3. 3. jsme vyrazili s dětmi do Mukařova, kde se konala také soutěž v uzlování, ale v okresním měřítku. Mladší mají páté místo a starší čtvrté. Nyní nás čeká v průběhu měsíce dubna soutěž v požárním útoku v Čelákovicích.

Měsíc duben přímo vybízí svým počasím k jarnímu úklidu. I my hasiči máme v plánu velký úklid, každoročně vyklízíme celou garáž, veškerou techniku myjeme a zjišťujeme případné škody, které zima napáchala. Ani klubovna se hadru nevyhne, vše musí být připraveno na novou sezónu. Jaro je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, ale my se bohužel setkáváme s nárůstem počtu požárů z důvodu velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství. Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit závažné materiální škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrném dvoře našeho města (sběrný dvůr má město Říčany v areálu Na Fabiáně u Mlýnského rybníka).

A co zásahy? Musím konstatovat, že naše jednotka zasahovala u jednoho z největších požárů v oblasti Praha - Východ a blízkém okolí za poslední roky. Jednalo se o požár mrazíren v Mochově, kde jsme zasahovali s cisternami Tatra 815 i Tatra 148 od pátku 23. 2. cca od 13h do soboty 24. 2. do večerních 19h. Při vyhlášení poplachu už bylo jasné, že se jedná o požár velkého rozsahu, proto stupně požárního poplachu velmi rychle narůstaly, až se zastavily na zvláštním stupni, který se používá při takových situacích. Mochov je od Říčan vzdálený necelých 20 kilometrů, ale při cestě k zásahu nás již z dálky varovala oblaka hustého, černého dýmu. Po příjezdu na místo události jsme okamžitě začali kolegům dávat tolik potřebnou vodu, potom byly naše cisterny součástí kyvadlové dopravy vody, další naši hasiči pomáhali s řízením dopravy, protože v místě nebyla doprava zastavena a prolínala se tak civilní vozidla s těmi hasičskými. Na čerpacích stanovištích jsme poskytli materiální a lidskou pomoc. Do Mochova se sjížděla technika ze širokého okolí, jmenovitě z Prahy, Staré i Mladé Boleslavi, odkud byl přivezen hasičský robot, dále z Mělníka, Nymburku, Říčan, Úval, Čelákovic atd. a dokonce speciální těžká technika z HZS ČR Zbirohu a Hlučína. Požár způsobil i omezení v dopravě na blízké dálnici D 11, kde díky hustému kouři policie dočasně snížila rychlost v tomto úseku. Zmiňovaný tmavý kouř dělal neplechu i lidem v okolí, ti proto byli nuceni neotevírat okna a nepohybovat se venku. Po pár hodinách zásahu se propadla část obvodové zdi a zřítil se kus střešní konstrukce. Paradoxně tato situace pomohla v tom smyslu, že mohl být nasazen na místo i vrtulník s bambi vakem. Přes den bylo chladno, ale s přicházejícím večerem teplota klesala níž a níž. To dělalo problém nejen technice, ale především hasičům. (foto ze serveru požáry.cz) Všem zasahujícím hasičům patří veliký obdiv a dík. V neděli 25. 2. nás čekala údržba techniky po náročném výjezdu, od dozbrojení po umytí. Když jsme parkovali druhé auto do garáže a již se těšili domů po vyčerpávajícím víkendu, přišel poplach, a to požár polního porostu o rozloze cca 200 x 300 m v Praze – Pitkovicích. Další výjezd byl 5. 3., kdy se jednalo požár sazí v komíně na území Říčan. Blíží se také každoroční pálení čarodějnic - 30. dubna. V případě, že tuto oblíbenou činnost budete vykonávat, prosím včas vše nahlaste na adrese paleni.izscr.cz, tato informace poslouží pro hasiče, aby se předešlo planým poplachům. Nutno podotknout, že zápisem na tuto adresu jen informujete, nejedná se o povolení pálení!

Klidné dny a vlahá jarní rána přeje

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena