Svoz velkoobjemového odpadu v květnu 2018

27. 4. 2018

Město ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen, a. s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.):

 

Pondělí, středa, pátek          13 - 18 hod.

Sobota                                   9 - 16 hod.

Neděle                                 14 - 18 hod.

 

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění.

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise

 

Jarní termíny přistavení VOK

 

12. května  

 

19. května

 

 07:00 - 09:00

07:30 - 09:30 08:00 - 10:00

08:30 - 10:30

09:00 - 11:00

09:30 - 11:30

10:00 - 12:00

10:30 - 12:30

Podhrázská (u separ. sběru)

Na obci (x Voděradská)

Olivova (u parkoviště)

U Kina (Komenského nám.)

U Hřiště (x V Chobotě a Řípská)

Marvánek

Otavská (x Labská)

Nám. ČSA

07:00 - 09:00

07:30 - 09:30

08:00 - 10:00

08:30 - 10:30

09:00 - 11:00

09:30 - 11:30

10:00 - 12:00

10:30 - 12:30

Thomayerova (x K Říčanskému lesu)

Boubínská (x Na Kozákově)

Roklanská (u trati)

Škroupova (u zimního stadionu)

Březinova (parkoviště)

Vrchlického (u separ. sběru)

Haškova

Kuříčko

 

 

 

 

26. května

 

2. června

 

07:00 - 09:00

07:30 - 09:30

08:00 - 10:00

08:30 - 10:30

09:00 - 11:00

09:30 - 11:30

10:00 - 12:00

 

 

 

 

Táborská (x Smiřických)

Scheinerova (u separ. sběru)

5. května (kotelna)

Na Kavčí skále (u separ. sběru)

K Podjezdu (x Bezručova)

Sokolská (u hřiště)

Zborovská (x Táborská)

07:00 - 09:00

07:30 - 09:30

08:00 - 10:00

08:30 - 10:30

09:00 - 11:00

09:30 - 11:30

10:00 - 12:00

10:30 - 12:30

U Olivovny (sídliště)

Verdunská (u rest. Oliva)

Domažlická (x Chodská)

Bezručova (x Dukelská)

Stará náves (U Památné lípy)

Jureček

Nové Březí (Horní u paseky)

Na Vysoké (u přejezdu)

 

 

sto Říčany, oddělení technické správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena